Start /  OM DIK /  Så tycker DIK /  Om digitalisering

Foto: Colourbox

Digitaliseringen av olika samhällsfunktioner är något som berör de flesta av DIK:s medlemmar.

I digitaliseringens tidsålder skapas helt nya möjligheter.

Tillgängliggörande av den kunskap som finns i arkiv, bibliotek och museum gör det möjligt att göra det användbart för skolan, forskare, entreprenörer och vetgirig allmänhet.

Parallellt med möjligheterna ökar frustrationen över krånglande datorer och svårnavigerade och användarovänliga IT-system, när allt större del av vårt arbete flyttar från det analoga skrivbordet till det digitala.

Sverige raknades 2012 för tredje året i rad till världens mest IT-mogna land och borde ha alla förutsättningar för att ta såväl digitaliseringens möjligheter som utmaningar på allvar. I det arbetet vill DIK vara aktivt för att påverka både möjligheterna och riskerna för våra medlemmar.