Start /  OM DIK /  Så tycker DIK /  Om digitalisering /  Den digitala agendan

Hösten 2011 tog regeringen beslut om en nationell digital agenda. Under arbetes gång presenterade DIK en skrift med idéer och konkreta förslag på vad den digitala agendan borde innehålla.

Skriften skickades till it-minister Anna-Karin Hatt och kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth, med uppmaning om att kulturfrågorna måste få en framskjuten plats i den kommande digitala agendan.

Digitaliseringsfrågorna är viktiga för DIK:s medlemmar. De är också angelägna för att förverkliga DIK:s vision om allmänhetens tillgång till kultur och kulturarvet och möjligheter till kreativitet och entreprenörskap.

På sex strategiska områden inkom DIK med en rad konkreta förslag. Bland dessa finns kravet om att återinföra och permanenta accessprojektet och att omfördela 200 miljoner kronor årligen från arbetsmarknadspolitiken för detta ändamål.

Att främja entreprenörskap och framväxten av en helt ny informationsmarknad på kulturområdet och att genomföra en nationell kvalitetssatsning på skolbiblioteken genom statliga stimulans- och utvecklingsmedel är andra förslag som DIK lyfter fram i skriften.