Start /  OM DIK /  Så tycker DIK /  Om skolbibliotek

Skolbibliotekens särskilda pedagogiska fokus är att stärka alla elevers digitala och språkliga kompetens.
Foto: Colourbox

Ett skolbibliotek utan kompetent personal är i bästa fall ett bemannat rum.

Skolbibliotekarien har nyckelkompetenser i skolans pedagogiska utveckling mot nya lärande- och arbetsformer.

Den nya skollagen som gäller från den 1 juli 2011 säger att alla elever ska ha tillgång till skolbibliotek. Skolbibliotekarien med sin specifika kompetens i källkritik, digitala verktyg och pedagogik är idag avgörande för elevers lärande. Därför anser DIK att skolbibliotekarien är nyckeln till ett fungerande skolbibliotek.

Skolbibliotekariens kompetens
En skola i väldsklass har skolbibliotekarier som;

  • är effektiva inspiratörer för att öka läsfärdigheten hos eleverna,
  • ger eleverna verktyg för källkritik
  • lär eleverna navigera i informationsflödet och hantera sin digitala identitet
  • är navet i den digitala kunskapsskolan!

Mer...