Start /  OM DIK /  Så tycker DIK /  Om skolbibliotek /  Skolbibliotek i världsklass /  Skolbibliotek i världsklass 2013

Skolbibliotek i världsklass
Foto: DIK

En skola i världsklass kan inte ha ett skolbliotek i gärdsgårdsserien.

Hälften av alla elever saknar tillgång till ett skolbibliotek med bemanning.  Men det finns goda förebilder, 26 stycken skolor fick DIK:s utmärkelse Skolbibliotek i världsklass 2013.

Kriterier

Skolbibliotek i världsklass

 • är en tydlig del av skolans pedagogiska vision.
 • samverkar med skolledning och övrig pedagogisk personal kring elevernas lärande.
 • stärker elevernas läs- och kommunikationsförmåga i en vidgad textvärld.
 • stärker elevernas digitala kompetens med fokus på informationsfärdigheter och förståelse för informationssökningsprocesser och sociala medier.
 • erbjuder stöd till enskilda och grupper i deras lärprocesser.
 • har överblick över lärresurser och ger stöd till lärare och elever i deras litteratur- och medieanvändning.

En skola i världsklass har skolbibliotekarier som;

 • är effektiva inspiratörer för att öka läsfärdigheten hos eleverna
 • ger eleverna verktyg för källkritik
 • lär eleverna navigera i informationsflödet och hantera sin digitala identitet
 • är navet i den digitala kunskapsskolan!

Kontakta Stina Hamberg, DIK, stina.hamberg@dik.se om du har frågor om utmärkelsen.


Lista på skolbibliotek i världsklass 2013

Ett skolbibliotek i världsklass

En skola i världsklass har skolbibliotekarier som;

 • är effektiva inspiratörer för att öka läsfärdigheten hos eleverna,
 • ger eleverna verktyg för källkritik,
 • lär eleverna navigera i informationsflödet och hantera sin digitala identitet,
 • är navet i den digitala kunskapsskolan!