Start /  OM DIK /  Så tycker DIK /  Om skolbibliotek /  Skolbibliotek i världsklass /  Skolbibliotek i världsklass 2014

En skola i världsklass kan inte ha ett skolbliotek i gärdsgårdsserien.

Hälften av alla elever saknar tillgång till ett skolbibliotek med bemanning. Men det finns goda förebilder och dessa vill vi hylla!

Skolbibliotek i världsklass 2014

* Med på listan för andra året i rad.

Juryn består av DIK:s expertgrupp för skolbibliotek som har tagit fram en definition på vad ett skolbibliotek är. Varje skola som har ett Skolbibliotek i världsklass får ett diplom och en digital banner att sätta upp på sin webbplats. Utmärkelsen gäller ett år.

Kriterier
Ett skolbibliotek i världsklass:

  • är en tydlig del av skolans pedagogiska vision.
  • samverkar med skolledning och övrig pedagogisk personal kring elevernas lärande.
  • stärker elevernas läs- och kommunikationsförmåga i en vidgad textvärld.
  • stärker elevernas digitala kompetens med fokus på informationsfärdigheter och förståelse för informationssökningsprocesser och sociala medier.
  • erbjuder stöd till enskilda och grupper i deras lärprocesser.
  • har överblick över lärresurser och ger stöd till lärare och elever i deras litteratur- och medieanvändning.

En skola i världsklass har skolbibliotekarier som:

  • är effektiva inspiratörer för att öka läsfärdigheten hos eleverna
  • ger eleverna verktyg för källkritik
  • lär eleverna navigera i informationsflödet och hantera sin digitala identitet
  • är navet i den digitala kunskapsskolan!