Start /  SÅ TYCKER DIK /  Om skolbibliotek /  Skolbibliotek i världsklass
Skolbibliotek i världsklass 2015

Skolbibliotek i världsklass 2014 delas ut i tre omgångar.
Foto: DIK

En skola i världsklass kan inte ha ett skolbliotek i gärdsgårdsserien.

Hälften av alla elever saknar tillgång till ett skolbibliotek med bemanning. Men det finns goda förebilder och dessa vill vi hylla! Utmärkelsen har delats ut vid tre tillfällen och här presenteras hela listan.    

Skolbibliotek i världsklass 2014

* Med på listan för andra året i rad.

Juryn består av DIK:s expertgrupp för skolbibliotek som har tagit fram en definition på vad ett skolbibliotek är. Varje skola som har ett Skolbibliotek i världsklass får ett diplom och en digital banner att sätta upp på sin webbplats. Utmärkelsen gäller ett år.

Kriterier
Ett skolbibliotek i världsklass:

  • är en tydlig del av skolans pedagogiska vision.
  • samverkar med skolledning och övrig pedagogisk personal kring elevernas lärande.
  • stärker elevernas läs- och kommunikationsförmåga i en vidgad textvärld.
  • stärker elevernas digitala kompetens med fokus på informationsfärdigheter och förståelse för informationssökningsprocesser och sociala medier.
  • erbjuder stöd till enskilda och grupper i deras lärprocesser.
  • har överblick över lärresurser och ger stöd till lärare och elever i deras litteratur- och medieanvändning.

En skola i världsklass har skolbibliotekarier som:

  • är effektiva inspiratörer för att öka läsfärdigheten hos eleverna
  • ger eleverna verktyg för källkritik
  • lär eleverna navigera i informationsflödet och hantera sin digitala identitet
  • är navet i den digitala kunskapsskolan!

Saknar du ett skolbibliotek i listan? Nomineringen inför 2015 startar i slutet av året och kommer tillkännages här på webben och i sociala medier. Håll ögonen öppna!