Start /  SERVICE & FÖRMÅNER /  Stipendier, priser och utmärkelser /  Årets kulturuppsats

Årets kulturuppsats

5 000 kronor

För att stimulera kunskapsutvecklingen inom yrkesområdet kulturförmedling delar DIK årligen ut ett stipendium till bästa studentuppsats på kandidat-, magister- eller masternivå.

Stipendiesumman är 5 000 kronor. Din uppsats kan vara skriven inom i stort sett vilket universitetsämne som helst så länge den har relevans för oss som är kulturförmedlare. Tidigare vinnare har skrivit sina uppsatser inom ämnen som idé- och lärdomshistoria, etnologi, konstvetenskap, filmvetenskap samt biblioteks- och informationsvetenskap.

Bedömningskriterier

  • Uppsatsen kan ha lagts fram inom vilket ämne som helst men ska ha relevans för området kulturförmedling.
  • Avgränsningarnas ändamålsenlighet och tydlighet.
  • Relevansen i metodval och teoretiskt resonemang.
  • Struktur och stilistisk utformning.

Ansökningen för årets stipendium har öppnat. Sista ansökningsdag är den 26 augusti 2016.

Du som är medlem i DIK och har fått din kandidat-, master-, eller magisteruppsats godkänd under höstterminen 2015 eller vårterminen 2016 kan söka 2016 års uppsatsstipendium. Om ni är flera medförfattare, så måste minst en vara medlem i DIK.

Juryn består av yrkesverksamma och erfarna personer inom kulturområdet. Ett önskemål är att du skickar in en avidentifierad version av din uppsats, för att i så lång utsträckning som möjligt eftersträva en oberoende bedömningsprocess.

För att ansöka om priset skickar du din examinerade uppsats i pdf-format till stieg.andersson@dik.seange även ditt medlemsnummer alternativt personnummer.