Start /  SERVICE & FÖRMÅNER /  Stipendier, priser och utmärkelser /  Greta Linder-stipendiet

Stipendiefonden till Greta Linders minne delade årligen ut stipendier till bibliotekarier som var medlemmar i DIK. Stipendiet upphörde 2016.

 

 

FAKTA
Greta Linder (1888-1963) var pionjär i uppbyggnaden av svenska folkbibliotek och professionaliseringen av folkbibliotekarieyrket. Efter en längre studieresa till USA på 1910-talet upprättade hon mönsterkataloger för svenska bibliotek och regler för katalogisering. Sedan följde en tids arbete på Stockholms stadsbibliotek innan hon på 1930-talet började anordna utbildningar för folkbibliotekarier.