Chef i DIK

Fler än var tionde DIK-medlem är chef med någon form av personalansvar. En självklar målsättning i DIK:s arbete är att chefer ska ha god kompetens- och löneutveckling, som motsvarar det ansvar de har. För detta ändamål erbjuder vi ledarskapsseminarier, ledarskapsutbildning, lönestatistik och ombudsmannastöd särskilt riktat till dig som är chef.

DIK ikon

Leadership Friday

En seminarieserie för dig som är chef och vill utvecklas som ledare. Du tar del av den senaste ledarskapslitteraturen och kan mingla med både författare och chefskollegor.

Läs mer>>
DIK ikon

Ditt liv som chef

En viktig målsättning i DIK:s arbete är att du som chef ska ha god kompetens- och löneutveckling, som motsvarar det ansvar du har. För det behöver vi veta hur din verklighet ser ut.

Läs om hur chefen har det på jobbet>>

Kalender


 
 

Att förstå människors olikheter leder till ökad förmåga att kommunicera och samarbeta. Nyckeln till att bättre förstå vår omgivning kan många gånger finnas hos oss själva.

DATUM: 2017-03-31
TID: 07:30 - 09:00
ORT: Malmö
PLATS: Kontorshotell Malmö Slagthus, Carlsgatan 12 A
KONTAKT: Caroline Kejnemar
SISTA ANMÄLNINGSDATUM: 2017-02-26
Innehållsansvarig: Johanna Hektor / johanna.hektor@dik.se