Start /  YRKE & KARRIÄR /  CHEF /  DIK utreder chefens vardag

DIK har genomfört två undersökningar om chefer och chefsskap.

Med beröm godkänt – chefens ledarskap
I den här panelundersökningen har DIK frågat medlemmarna hur de uppfattar det ledarskap den närmaste chefen utövar och hur deras egna ambitioner att själva axla chefsrollen ser ut.

DIK:s chefer – en kartläggning av DIK :s chefsmedlemmar
Knappt 10 procent av DIK:s medlemmar är chefer. För att få mer kunskap om gruppen som helhet, hur de upplever sin situation och förutsättningarna att vara bra chefer har DIK genomfört en enkätundersökning bland chefsmedlemmarna.