Start /  YRKE & KARRIÄR /  CHEF /  Vilja Våga Välja 2016
Goda ledare är viktiga även inom DIK:s yrken.

Utbildningen syftar till att ge en grund för ledarskap och chefskap.
Foto: Camilla Lindqvist

I oktober 2016 startar den sjätte omgången av ledarskapsprogrammet Vilja-Våga-Välja. Programmet vänder sig till dig som vill utveckla dina ledar- och chefsegenskaper.

Programmet har tagits fram och utformats av processledare och branschföreträdare.

Syfte:
Syftet med ledarskapsprogrammet är att få fler medarbetare vid kulturinstitutioner att vilja våga och välja att söka högre ledande befattningar. Programmet ger en grund för chefer med ledarskapet, arbetsgivarföreträdarskapet och verksamhetsföreträdarskapet.

Målgrupp:
Programmet vänder sig till dig som har en grundexamen i samhällsvetenskap och/eller humaniora och som arbetar inom arkiv, bibliotek, museum eller vid annan kulturinstitution.

Programupplägg:
Programmet startar i oktober 2016 med avslut i februari 2018. Det omfattar ca 30 dagar fördelat på 14 tvådagars seminarier och fem dagar UGL. Minst fem dagar individuell skuggning av en chef i en annan organisation tillkommer liksom hemarbete mellan varje kurstillfälle. Seminarierna hålls på olika arkiv, bibliotek, museer och kulturinstitutioner runt om i Sverige vid deltagarnas arbetsplatser.

Kostnad:
Varje plats kostar 39 000 kr exklusive moms. Kostnader för resor, kost och logi tillkommer.

Ansökan:
För att ansöka behöver du vara medlem i DIK, ha en anställning och ett godkännande från din chef eftersom denne även åtar sig att vara mentor och handledare mellan kurstillfällena. Skriv ut ansökningsblanketten här nedanför och bifoga den med din cv och ett personligt brev där du motiverar varför du vill delta i programmet. Ansökan är bindande.

Sista ansökningsdag är den 11 april 2016. Antalet deltagare är begränsat till 24 personer.

Om du vill veta mer: Kontakta Elisabeth Karlsson, projektledare, 08-480 040 70 eller elisabeth.karlsson@dik.se

Preliminärt program, med reservation för ändringar.

Introduktion
Chefskap och ledarskap
Presentation av gruppen med mera
Datum:17-18 oktober 2016 Plats: DIK:s kansli
II  Yttre påverkan på ledarskapet
Regelverk och organisation 
Datum:21-22 november 2016 
III  Uppdraget som chef 
Makt och befogenheter
Datum: 15-16 december 2016
IV  UGL Utveckling av Grupp och Ledare
Fem dagars internat; v. 2, 3 eller 4 2017 (Gruppen delas upp i två halvor)
Att leda mångfald
Ansvar för de mänskliga rättigheterna
Datum: 9-10 februari 2017
VI  Att leda verksamhet via ekonomi
Budget-och ekonomiprocesser
Datum: 20-21 mars 2017  
VII  Att leda kvalitets- och verksamhetsutveckling
Datum: 24-25 april 2017  
VIII  Chefens verktygslåda
Att coacha medarbetare, att rekrytera medarbetare
Datum: 22-23 maj 2017  
IX Extern kommunikation
Hur vi syns och uppfattas utanför vår arbetsplats
Datum:21 -22 augusti 2017  
Arbetsrätt och arbetsmiljö
Förhandlingar, samtal som är svåra att genomföra
Datum: 21-22 september 2017  
XI  Den robusta arbetsplatsen
Medarbetarskap och konflikthantering
Datum: 23-24 oktober 2017  
XII  Hållbart ledarskap
Chefers organisatoriska förutsättningar
Datum:20-21 november 2017  
XIII  Framtidens ledarskap
Datum: 22-23 januari 2018  
XIV  Avslutning
Ledarplattform
Datum: 15-16 februari 2018 Plats: DIK:s kansli