Start /  YRKE & KARRIÄR /  KARRIÄRSERVICE /  Karriärguiden /  Boka karriärservice /  Mentorprogrammet

DIK:s mentorprogram vänder sig till dig som antingen som mentor eller adept vill utvecklas i ditt yrke och som person.

DIK har tyvärr inte möjlighet att genomföra ett mentorprogram under 2017. Så snart vi vet när det är möjligt så kommer vi att kommunicera det i alla DIK:s kanaler.

I mentorskapet ryms samtal om karriär och arbetsliv, stöd och erfarenhetsutbyte. Du får chans att bygga ut ditt nätverk. Programmet vill skapa oväntade möten över yrkes-, generations- och sektorsgränser.

Mentorprogrammet pågår under ett år.

Under ett år träffas mentor/adept enskilt ungefär en gång i månaden.

DIK kopplar ihop mentorer och adepter med varandra genom att söka efter gemensamma nämnare. En ambition är matcha mentorer och adepter över yrkesgränser för att ge nya infallsvinklar i samtalen.

Att vara adept
Som adept får du tillgång till ett erfaret bollplank som stöd till dig i din personliga och professionella utveckling. Din mentor kan inspirera dig till nya tankar om din karriärutveckling och bidra med kontakter.

Programmet riktar sig till dig som:

  • har en vilja att utvecklas och se nya möjligheter i yrkeslivet
  • är beredd att avsätta tid och engagemang för att uppnå dina mål med programmet.

Att vara mentor
Mentorsrollen ger en möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter och ditt kunnande till en adept i början av sin yrkesbana. Mentorskap är utvecklande för både mentor och adept. Adeptens frågor ger dig nya infallsvinklar på din kompetens och tillfälle att reflektera över dina erfarenheter. Dessutom utvecklar du ditt ledarskap och vidgar ditt nätverk.

  • Vad vinner arbetsgivaren?

Anställda som medverkar i mentorprogram kan ge en vitamininjektion till den egna verksamheten. Mentorskap är långsiktig kompetensutveckling. Adepten får en erfaren diskussionspartner utanför den egna arbetsplatsen som ger sitt perspektiv på frågor som uppkommer i profession, karriär och arbetsliv.

Det är inte mentorns roll att styra adepten eller att gå in i dess organisation. Mentorn utvecklar sitt ledarskap och fördjupar reflektionerna om sina egna erfarenheter. Medverkan i ett mentorprogram innebär också tillgång till nätverk som kan vara användbara för den egna verksamheten.

Deltagande som mentor

  • vill dela med dig av dina erfarenheter och kontaktnät
  • har tid att avsätta för att vara mentor under ett år. Deltagande i programmet är gratis. Du behöver dock ha klartecken från din chef att söka programmet så att du kan delta i möten med din mentor/adept och gemensamma seminariedagar på arbetstid.