Start /  YRKE & KARRIÄR /  KARRIÄRSERVICE /  Karriärguiden /  Jobbansökan

Varje ansökan ska anpassas efter det jobb du söker.
Foto: Jann Lipka

Var så konkret som möjligt och skriv inte enbart det som du tror att arbetsgivaren vill höra.

Att skriva en jobbansökan tar tid, du ska få fram alla dina goda egenskaper och erfarenheter som argumenterar för att just du ska ha jobbet på ett fåtal sidor. Det är svårt, därför är det viktigt med ett bra researcharbete.

Kvalitet framför kvantitet

Satsa på att skicka kvalitativa ansökningar istället för att få iväg så många som möjligt. Då är också chansen större att du får ett jobb som passar dig bra.

Om du fastnar, be om hjälp. DIK:s karriärservice hjälper dig att formulera din ansökan.

Var personlig, inte privat

I en ansökan ska du gärna vara personlig, men inte privat. Det betyder att du ska använda ditt eget språk och ge exempel på egna erfarenheter. Anpassa dina personliga egenskaper efter det jobbet som du söker i både cv och personligt brev. Ansökningar som i huvudsak betonar privata angelägenheter (till exempel familj, husdjur, hobbys, historia) är inte att rekommendera eftersom de ofta snabbt sorteras bort.

Tips: Tänk att cv är en lista på det du har gjort och att personligt brev är en beskrivning på det du har lärt dig. De två delarna ska komplettera varandra därför behöver du inte upprepa samma sak flera gånger.

Checklista Ansökan

  • Läs på om företaget på deras hemsida.
  • Ta reda på vilka som är företagets främsta konkurrenter, se hur de presenterar sig.
  • Ring kontaktpersonen och ställ relevanta frågor om jobbet innan du har skrivit din ansökan. Sen kan du anpassa ansökan efter de svar som du har fått.
  • Glöm inte att fråga om arbetsuppgifter, vilka krav som ställs på dig, resor, om det är jobb på kvällar och helger osv.
  • Sammanfatta vad du kan tillföra företaget utifrån den information som du har fått reda på.
  • Sammanfatta dina tankar om företaget, deras verksamhet och frågor.
  • Kontrollfråga: Har du allt du behöver veta?