Din kompetens är hur du tillämpar dina kunskaper och erfarenheter när du utför en uppgift. Alla har kunskap och erfarenhet, därför har alla kompetens. Även om vi har olika kompetenser.

Du måste vara medveten om din kompetens för att förstå hur du kan använda ditt kunnande. Ett jobb är endast en ram för vilka arbetsuppgifter du klarar av, våga sök dig utanför dina ramar. Här kommer en metod som kan hjälpa dig att kartlägga din kompetens.

Hitta din kompetens

Verktyg: Papper och penna.

Svara på frågorna nedan:

  • Vilka huvudsakliga arbetsuppgifter har du haft hittills?
  • Vilka är/var dina ansvarsområden?
  • Vilka krav har ställts på utförandet av arbetsuppgifterna, från chefer, kunder och kollegor?
  • Vilka egenskaper har du utvecklat för att genomföra uppgifterna?
  • Vilken arbetsuppgift eller ansvarsområde har varit mest utmanande för dig?
  • Hur gjorde du för att klara av det på ett bra sätt?

När du har besvarat ovanstående frågor ser du att du har utvecklat en rad egenskaper och färdigheter i ditt arbete. Dessa utgör din kompetens.