Referenser säger vad de tycker. Därför är det viktigt att du har bra referenser.

Du ska med andra ord ha referenser som du litar på, som tycker att du har varit bra. Du behöver inte skicka med referenser i din första ansökan oftast kontaktas de i ett senare skede.

Kontakta alltid referenser innan du använder dem
Ta med referenserna till intervju, de ska vara förvarnade och ha godkänt att bli kontaktade. Det är bra att ha några olika referenser som du har olika relationer med, tillexempel en chef, en kollega, någon du har samarbetat med i en förening och så vidare. En bra blandning ger olika perspektiv på dig.

Var noga med att du anger rätt kontaktuppgifter. Ha kontakt med dina referenser berätta hur det går med jobbsökandet, de finns ju i ditt nätverk.

Arbetsintyg har du rätt att få när du har avslutat en anställning, det är ett intyg på att du har arbetat där.

Arbetsbetyg kan du be om, det är en mer utförlig beskrivning på hur du har utfört ditt arbete.

Tips: Det räcker långt med tre bra referenser.

Mer om referenser

Fler tipsar om refenser här.