Start /  YRKE & KARRIÄR /  Platsannonser /  Statens maritima museer (4)

Statens maritima museer (SMM) är en statlig myndighet under Kulturdepartementet. SMM driver och utvecklar Sjöhistoriska museet, Vasamuseet och Marinmuseum. Myndigheten har till uppgift att bevara, utveckla och bygga upp kunskaper om det maritima kulturarvet. Myndigheten sysselsätter runt 200 personer. Är du en engagerad ledare som vill bidra till att bredda människors världsbild? Vill du ha ett utmanande och spännande arbete på en utvecklingsorienterad arbetsplats? SMM arbetar för att vidga människors världsbild genom det maritima kulturarvet. Det gör vi genom att utveckla kunskap för nya perspektiv och insikter som förändrar, genom att skapa oförglömliga och inkluderande upplevelser i hela landet och genom att utveckla de mest engagerade ledarna och medarbetarna. Vi arbetar för ett öppet, demokratiskt och inkluderande samhälle.

SISTA ANSÖKNINGSDATUM:
2017-04-05
PUBLICERINGSDATUM:
2017-03-17
ORT:
Stockholm

Om tjänsten

Utställningsenheten tillhör sedan september 2016 en nybildad avdelning, Form- och innehållsavdelningen. Utställningsenheten ansvarar för planering, formgivning, produktion och underhåll av utställningar på Vasamuseet, Marinmuseum och Sjöhistoriska museet vilket innebär att du har ett nära samarbete med museicheferna. Du rapporterar direkt till avdelningschefen och ingår i Form- och innehållsavdelningens chefsgrupp tillsammans med fyra enhetschefskollegor.

Som enhetschef kommer du att få i uppdrag att se över enhetens verksamhet och arbetssätt. Du har en viktig roll i att leda det utvecklings- och förändringsarbete som enheten har framför sig för att säkerställa att man på bästa sätt drar fördel av de möjligheter den nya organisationen erbjuder. Målsättningarna är att utställningarna ska ha en hög grad av aktualitet och hög kvalitet och att verksamheten bedrivs med en ökad flexibilitet för att snabbt kunna svara upp mot de kontinuerligt föränderliga behov som museerna har. En betydande utmaning ligger i att forma utställningsarbetet så att man kan hantera förändrade planeringsförutsättningar snabbt utan att verksamheten blir sårbar.

Enheten består av cirka 15 erfarna och kompetenta medarbetare. Verksamheten bedrivs både i Karlskrona och Stockholm. Tjänsten är placerad i Stockholm men tjänstgöringen sker på båda orterna. SMM är en matrisorganisation vilket innebär att utställningsproduktioner sker på beställning av museicheferna. Dessa beställningar återrapporteras direkt till respektive museichef. 

Arbetsuppgifter

Det ingår i din roll att i bred samverkan bidra till att forma och utveckla enhetens och den övriga avdelningens arbete. Du förväntas planera, driva, följa upp och skapa förutsättningar för utvecklingen av enhetens arbete och enheten som arbetsplats. I din roll är du ledare, verksamhetsföreträdare och arbetsgivarföreträdare. 

Kvalifikationer

Du drivs av att utveckla och nå mål genom andra och du har förmåga att leda och motivera dina medarbetare i förändrings- och utvecklingsarbete. Som ledare är du engagerad, lyhörd och kommunikativ och du utövar ditt ledarskap med helhetsperspektiv.

Du har god samarbetsförmåga och är skicklig på att skapa och bibehålla goda relationer. Du är lösningsorienterad, har god självkännedom och god förmåga att fatta, genomföra och följa upp beslut. Du har också stor respekt för människors olika förutsättningar.

Du har erfarenhet av att leda projekt och du bör ha erfarenhet av att självständigt driva utställningsprojekt, gärna i agila, iterativa och besökarnära processer eller liknande arbete, även i digital form. Du har också vana av att sköta administrativa uppgifter som t.ex. verksamhetsplanering, budgetarbete och ekonomistyrning.

Du har högskoleutbildning i museirelaterade ämnen såsom exempelvis etnologi, arkeologi, historia, konstvetenskap, kommunikation eller annat som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten. Vi bedömer det som en fördel om du har väl grundad kunskap om de speciella villkor som en offentlig förvaltning, särskilt statlig, medför. 

Anställning

Tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas. Heltid. Dagtid. 

Tillträde

Omgående 

Lön

Månadslön. Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Ange löneanspråk i din ansökan. 

Närmare upplysningar

Tf avdelningschef Odd Johansen 08-519 549 91 

Fackliga kontaktpersoner

ST: Mikael Gustafsson: 08-519 548 98

SACO: Fredrik Blomqvist: 08 -519 549 38 

Ansökan

Ref: 2.3-2017-368

Ansök senast den 5 april 2017. Du ansöker genom vårt rekryteringsverktyg som du hittar om du klickar på LÄS MER längst upp till höger. 

Övrigt

Statens Maritima Museer har som målsättning att i personalsammansättningen spegla den mångfald som finns i samhället. Har du rätt kompetens är du intressant för oss, oavsett kön, ålder, sexuell läggning, etnisk tillhörighet eller funktionsnedsättning.