Start /  YRKE & KARRIÄR /  STUDENT /  Så jobbar DIK

I DIK har varje medlem en röst. Studentmedlemmar räknas som framtidens kollegor och är fullvärdiga medlemmar i DIK från start.

Kongress
DIK:s högsta beslutande organ är kongressen som samlas vart tredje år. Då utses förbundsstyrelse och förbundsordförande. Beslut tas också om den huvudsakliga inriktningen på verksamheten de kommande tre åren. Studenterna har minst 6 ombud på kongressen. Alla medlemmar har rätt att skriva motioner och på det sättet vara med och utforma fackförbundets verksamhet.

Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen tar beslut löpande och verkställer de beslut som tas under kongressen. Studenterna har en representant i förbundsstyrelsen som väljs av DIK Student.

Kansli
DIK:s kansli ger service till alla medlemmar och förtroendevalda. Kansliet arbetar med tillexempel professionsutveckling, utbildnings- och forskningsfrågor, löner och anställningsvillkor. På kansliet finns också en studenthandläggare som är studenternas stöd och ger service som vägledning i hur man söker jobb, hjälp med utbildningsfrågor, medlemsrekrytering, samordning av DIK Student med mera.