Start /  YRKE & KARRIÄR /  Yrken i DIK /  KOMMUNIKATÖR /  Yrkesetiska riktlinjer för kommunikatörer

Etiska riktlinjer för kommunikatörer.

Kommunikatören i samhället

 1. Kommunikatören främjar demokrati, yttrandefrihet och öppen samhällsdebatt.
 2. Kommunikatören arbetar kontinuerligt under hela beslutsprocessen före-under-efter beslut, och utformar kommunikationsinsatserna med hänsyn till olika målgruppers möjligheter och behov.
 3. Kommunikatören visar i sitt arbete respekt för andra yrkesgruppers etiska regler.

Kommunikatörens professionella identitet

 1. Kommunikatören har hög integritet och är en god representant för den egna organisationen såväl som för yrkeskåren.
 2. Kommunikatören uppmärksammar uppdrag som strider mot god sed. Med verksamhetens bästa i sikte avstyr kommunikatören sådana uppdrag.
 3. Kommunikatören utnyttjar aldrig information som erhållits från tidigare och nuvarande arbetsgivare eller uppdragsgivare på ett otillbörligt sätt.

Kommunikatören och verksamheten

 1. Kommunikatören prioriterar kommunikationsarbete som bidrar till att verksamheten uppnår sina mål.
 2. Kommunikatören etablerar, underhåller och vårdar relationer som stärker verksamhetens möjligheter att nå sina mål.
 3. Kommunikatören arbetar för att utveckla andras kommunikativa förmåga och omvärldsanalys.

Kommunikatören och innehållet

 1. Kommunikatören försäkrar sig alltid om att budskap är korrekta, sakliga och relevanta.
 2. Kommunikatören respekterar branschens rekommendationer och regler för god marknadsföring och reklam.