Start /  YRKE & KARRIÄR /  Yrken i DIK /  Kulturproduktion

Kulturförmedlarens arbetsområde är stort och kompetensen är användbar på hela arbetsmarknaden.
Foto: Camilla Lindkvist

Att vägleda nyfikna slöjdare för att hitta rätt material till den nya smörkniven eller att skriva ploten till ett nytt dataspel. Spännvidden är stor under paraplyet kulturproduktion. Gemensamt är en vilja att förmedla och/eller skapa kulturupplevelser för sig själv och för andra. Vissa arbetar främst med att möjliggöra eller underlätta mötet mellan den som skapar och dess publik andra är mer involverade i själva skapandeprocessen.

Kulturförmedlare
Kulturförmedlarens arbetsområde är stort och kompetensen är användbar på hela arbetsmarknaden. Vanligast att arbeta inom offentlig sektor, exempelvis inom kulturförvaltningen. Där jobbar du med en blandning av programverksamhet, utställningsprojekt och resursfördelning. 

Kulturförmedlare arbetar även på förlag, studieförbund, kulturstiftelser och andra organisationer inom privat sektor. Arbetsuppgifterna är varierande och består av projektledning inom olika kultursatsningar, ansvar för programverksamhet inom musik, teater, film, bildkonst och dans, pedagogiska visningar och föreläsningar inom olika konstformer och informationsverksamhet. Arbetet innefattar allt från strategi till produktion.

Kulturförmedlare har bland annat som uppgift att hitta kontaktytor för kulturproducent och kulturkonsument för att underlätta och utöka möten dem emellan. Som kulturförmedlare analyserar du förutsättningarna för möten mellan publik och konst och kultur. Med utgångspunkt ur analysen gör du relevanta prioriteringar utifrån exempelvis kulturpolitisk agenda. Kulturförmedlaren kan ha flera roller, exempelvis producent, konsulent eller pedagog.

Hemslöjdskonsulent
Som hemslöjdskonsulenter arbetar du med att slöjdare på alla nivåer, från barns första kontakt med slöjd till yrkesverksamma slöjdare. Du samordnar slöjdverksamhet och förmedlar kunskaper om material, redskap och tekniker samt tipsar om slöjdutställningar och var slöjdprodukter säljs. 

I varje län finns det två eller flera hemslöjdskonsulenter. Ansvaret är uppdelat mellan hårdslöjd, trä och metall, och textilslöjd. Länshemslöjdskonsulenter arbetar utifrån det egna länets traditioner och behov för att hemslöjden ska leva vidare både som kulturyttring och som näringsgren. Detta sker genom information och pedagogisk verksamhet för att stimulera och väcka intresse för hemslöjdsverksamhet. Barn och unga är en viktig målgrupp. Läs mer på www.nfh.se

Konsulent, dans, teater, konst etcetera 
Som konsulent arbetar du för att främja, stärka och utveckla det professionella kulturlivet inom ditt område, som kan vara till exempel dans, teater eller konst. Din roll är att främja människors möjlighet till att möta professionellt kulturutövande och att sprida t.ex. dans som konst- och uttrycksform. Konsulenten arbetar även med att skapa bättre förutsättningar för konstnärer att verka lokalt genom att koordinera kompetensutveckling och projekt samt såväl nationella som internationella samarbeten.

Som konsulent inom kulturområdet arbetar du även med amatörorganisationer och stödjer dem i att utveckla sin kompetens och därmed sin verksamhet.

Konsulenten arbetar med att informera, anordna kompetensutveckling, förmedla föreställningar och kontakter med pedagoger och är en resurs för professionella kulturarbetare som dansare, koreografer, skådespelare och konstnärer.

En viktig del i arbetet är att skapa kanaler mellan den breda basen med amatörverksamhet, skolan, inom föreningslivet och det professionella kulturlivet med institutioner, ensembler och fria utövande kulturarbetare.

Utbildning

Utbildningar inom humaniora ges ofta som kurser där studenten själv syr ihop sin utbildning. På avancerad nivå är det vanligare med så program, så kallade mastersprogram.  För att arbeta inom kulturproduktion krävs en utbildning med huvudämne inom humaniora.  Hemslöjdskonsulenter utbildas från och med hösten 2011 vid utbildningen Ledarskap i slöjd och kulturhantverk vid Göteborgs universitet. 

Utbildningens längd 
Utbildningarna tar mellan 3 - 5 år. Studenter väljer mellan att antingen enbart studera humaniora eller att kombinera med studier inom andra ämnesområde, ofta från samhällsvetenskaplig eller naturvetenskaplig fakultet. 

Här kan du studera 
De flesta universitet och högskolor har kurser och program inom området. Gå in på www.studera.se för att läsa mer. 

BEHÖRIGHET (FÖRKUNSKAPSKRAV) 
Ofta krävs enbart grundläggande behörighet men vissa utbildningar har högre krav. Se vad som gäller för den utbildning du är intresserad av. 

Kolla med respektive högskola/universitet eftersom variationer kan förekomma. 

Utlandsstudier
De flesta universitet och högskolor har utbyten med lärosäten runt om i världen. 

Lön före skatt 
Lönenivån varierar beroende på tjänstens svårighetsgrad och personens kompetens och erfarenhet. För färsk statistik se DIK:s lönestatistik eller Saco lönesök (logga in via Mina sidor)

Arbetsmarknad [2013]  
För nyexaminerade: Idag överskott på arbetskraft (det finns fler utbildade än det finns jobb).  För erfarna: Idag överskott på arbetskraft.  Du kan läsa om hur vi bedömer att arbetsmarknaden ser ut om 5 år på www.saco.se/ valjayrke och i Sacos rapport ”Framtidsutsikter” som släpps med nya prognoser i slutet av november varje år.