Gå till innehåll

Chefer måste vara kommunikativa

charlienordblom

Alla ledare i en organisation kommunicerar - men inte alla är kommunikativa. Hur chefer kommunicerar kan vara skillnaden mellan framgång och fiasko, menar kommunikationsexperten Charlie Nordblom.

Charlie Nordblom var kommunikationsdirektör för Volvo group fram till 2015. Volvokoncernen är ett av de företag som länge jobbat mycket med att utveckla det kommunikativa ledarskapet. 2007 fick det svenska moderbolaget Stora kommunikationspriset för sitt arbete med ”kommunikativt ledarskap.” 

Kommunikativt ledarskap handlar om hur chefer och ledare kommunicerar med sina medarbetare. En ledare som är kommunikativ har stort inflytande på medarbetarnas attityder, välbefinnande och hur de presterar. De är också bättre på att motivera medarbetarna, att skapa förutsättningar för samverkan och att nå uppsatta mål. Charlie Nordblom menar att det kommunikativa ledarskapet är helt nödvändigt för att en organisation ska kunna lyfta och bli framgångsrik. 

– Skillnaden mellan ett hög- och lågpresterande team kan vara hur kommunikativ ledaren är. Chefen måste se individerna i gruppen och ge dem förtroende att utvecklas och känna sig viktiga för verksamheten. 

Engagemang, grupptillhörighet och förtroende 

Vad kännetecknar då en kommunikativ ledare? För ett par år sedan avslutade Mittuniversitet ett forskningsprojekt om kommunikativt ledarskap. Projektet leddes av professor Catrin Johansson, som bland annat formulerade en definition av begreppet: en kommunikativ ledare engagerar medarbetare i dialog, ger och söker återkoppling, involverar medarbetare i beslutsfattandet och uppfattas som öppen och närvarande. Catrin Johansson och hennes medarbetare har också tagit fram åtta beteenden som kännetecknar en kommunikativ ledare. Dessa är: 

  • Coachar och ger medarbetare eget ansvar. 

  • Skapar strukturer som underlättar arbetet. 

  • Formulerar tydliga förväntningar på kvalitet, produktivitet, och professionalism. 

  • Är tillgängliga, respektfulla och bryr sig om medarbetarna. 

  • Löser problem, ger och söker feedback och talar för sin enhet. 

  • Ger inriktning och hjälper andra att nå sina mål. 

  • Gestaltar medvetet budskap och händelser. 

  • Möjliggör och stödjer meningsskapande. 

- En bra kommunikativ ledare påverkar organisationens resultat genom att skapa tydliga roller för medarbetare och genom att bygga engagemang, gruppsamhörighet och förtroende. Det här leder i sin tur till förbättrade prestationer och resultat på individ-, grupp- och organisationsnivå, menar Charlie Nordblom. 

Det är viktigt att våga ta tag i saker som sänker medarbetarnas engagemang och som gör det svårare att nå bra resultat. I stora produktionsenheter växer det ibland fram klyftor mellan starka team och svaga ledare, som är överbelastade och alltför frånvarande. De medarbetare som främst brinner för sina arbetsuppgifter riskerar då att bli osynliggjorda. 

 – För dem är det helt avgörande att chefen är tillgänglig, respektfull, bryr sig om och ger dem ansvar. Framtidens ledare behöver alltså förstå de viktigaste drivkrafterna bakom medarbetarnas engagemang för att bättre kunna anpassa de kommunikativa beteendena, menar Charlie Nordblom.