DIA LOG

Digitalisering ur ett mänskligt perspektiv

Du kanske redan har tröttnat på allt snack om digitalisering, men kan det vara för att det pratas om fel saker? I det här avsnittet samtalar Malin Ingevall med Ashkan Fardost – talare, Collaborator på Hyper Island och grundare av Oddball Ventures.

Ashkan menar att digitalisering ofta blandas ihop med digitisering, och att vi behöver titta mer på de mänskliga aspekterna av ett digitaliserat samhälle. Till exempel hur digitaliseringen ändrar hela spelplanen för kommunikationsbranschen.