#DIKsessions

Olle Svensson – om misstag

Att försöka planera i en värld vi inte riktigt förstår är kanske inte alltid det bästa.

Istället kan uppmuntran till utforskande och misstag vara viktiga faktorer som leder framåt. Det menar Olle Svensson från Co:LabX, som tillsammans med #DIKsessions gjorde en pragmatisk djupdykning i temat misstag, övertron på kunskap och vår rådande optimeringskultur. Med relativt små medel kan vi lägga grunden till det som behövs för att skapa det nyfikna, innovativa och tillåtande klimat som vi så ofta strävar efter