Olle Svensson – Så skapar du ett innovativt arbetsklimat

Att försöka planera i en värld vi inte riktigt förstår är kanske inte alltid det bästa. Istället kan uppmuntran till utforskande och misstag vara viktiga faktorer som leder framåt. Det menar Olle Svensson, grundare och delägare av innovationsbyrån Co:LabX som har mångårig erfarenhet av arbete med digital transformation.

Tillsammans med DIK Sessions gör Olle en pragmatisk djupdykning i temat misstag, övertron på kunskap och vår rådande optimeringskultur. Med Olles 5 pragmatiska tips för ett innovativt arbetsklimat kan du lägga grunden till det nyfikna, utforskande och tillåtande klimat som vi så ofta strävar efter.