Andris Zvejniek – Förändringskommunikation

Det nya kommunikationslandskapet öppnar upp för många nya möjligheter, men kräver mer för att vi verkligen ska nå fram.

Andris Zvejnieks ger dig verktyg och metoder som behövs för att man ska kunna arbeta med förändringskommunikation på hjärnans villkor.