Kommunikativt ledarskap – att stötta chefer till framgång

Det kommunikativa ledarskapet är en nyckel för att nå affärsresultat.

I det här avsnittet av Dialog samtalar Malin Ingevall med Karin Vyöni, Corporate Communications Business Partner på Sandvik samt Charlie Nordblom, Senior Corporate Communications manager kring kommunikatörens roll i att stötta chefer i kommunikativt ledarskap.