Att hantera mobbning på jobbet

Visst har du varit med om när en kollega blivit illa behandlad?

I det här avsnittet samtalar Malin Ingevall med skådespelare och författaren Morgan Alling, om hur man hanterar mobbing på jobbet.