Arkivarier/utredare

Enheten Informationsförvaltning växer och söker arkivarier/utredare.

Kontaktpersoner

Kian Wingård Sten, Enhetschef

Tfn: 010-488 26 62

Irene Andersson, Sektionschef

Tfn: 010-486 05 79

Annika Andersson, Sektionschef

Tfn: 010-488 82 29

Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Varje år sammanför vi på olika sätt tusentals arbetssökande med arbetsgivare som behöver nya medarbetare. Vi har den samlade kunskapen om arbetsmarknaden, branscher och yrken. Som medarbetare hos oss får du, tillsammans med våra ca 14 000 kreativa och professionella medarbetare, vara med och bidra till att öka sysselsättningen och en välfungerande arbetsmarknad. Nu har vi inlett ett viktigt förnyelsearbete mot en modernare myndighet. Är du rätt person att hjälpa oss nå dit vi vill?

Enhetens uppdrag är att styra, samordna, utveckla och följa upp ärende- och dokumenthantering, samt ge förutsättningar för enhetlig, effektiv och rättssäker dokumenthantering och arkivering för hela Arbetsförmedlingen. Vårt fokus ligger på att bidra till och möjliggöra en digitalisering och en digital utveckling av ärendehanteringen.

Enheten Informationsförvaltning är en del av avdelningen Juridik. Medarbetarna är geografiskt spridda över hela landet och vi jobbar tillsammans virtuellt. Vårt arbete och våra arbetssätt präglas av digitalisering och nära samarbete både internt och externt är viktigt.

Du kommer att ingå i enhetens team för regelverk och strategi vars uppgift är att:

 • Omhänderta behov som identifierats av övriga team och omsätta dem till enkelt och lättförståeligt regelverk.
 • Genom omvärldsanalys bevaka och tolka att vårt regelverk ligger i framkant.
 • Aktivt arbeta för att möjliggöra digitalisering genom utredningar och delta i olika projekt och arbetsgrupper.

Arbetsuppgifter

 • Gallrings- och bevarandeutredningar.
 • Utreda behovet av, och utarbeta, styrande dokument.
 • Olika typer av utredningsarbeten inom området, både långsiktiga och mer ”akuta”.
 • Delta i utvecklingsarbeten som pågår inom enheten bl.a. e-arkivering och centralisering av stödfunktioner.
 • Ge expertstöd och hålla informationer.

Kvalifikationer

 • Du har en akademisk examen med 40 poäng (60 hp) arkivvetenskap eller likvärdiga kunskaper.
 • Du har erfarenhet av och/eller utbildning i digital informationshantering.
 • Du ska kunna uttrycka dig obehindrat på svenska i tal och skrift.

Meriterande om du har

 • God förståelse samt erfarenhet av arbete med metoder för arkivering och informationsförvaltning.
 • God förståelse samt erfarenhet av arbete med regelverket inom offentlig verksamhet.
 • Arbetat med verksamhetsutveckling.
 • Utrett dokumenthantering i större verksamheter.
 • Arbetat inom eller med statlig eller annan offentlig verksamhet.
 • Arbetat med system för bevarande.
 • Arbetat med ärendehanterings- och diarieföringssystem.
 • Arbetat praktiskt med verksamhetsbaserad arkivredovisning.
 • Genomfört gallringsutredningar.

Personliga egenskaper

 • Du arbetar pragmatiskt och lösningsfokuserat. 
 • Du levererar effektivt såväl på egen hand som i en arbetsgrupp.
 • Du trivs med att samarbeta och har ett prestigelöst förhållningssätt.
 • Du är flexibelt och ser positivt på förändringar och förnyelse.
 • Du kan uttrycka dig på ett pedagogiskt och lättförståeligt sätt både i tal och skrift.

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper, förmågor, lämplighet och ditt förhållningssätt. Myndighetens värdegrund professionellt, inspirerande och förtroendeingivande är viktiga ledord för oss.

Övrigt

Anställningen är tillsvidare på heltid med placering på Arbetsförmedlingens huvudkontor i Stockholm som 2019 kommer flytta till Solna Strand. Du kommer att ha chef på distans.

Tillträde enligt överenskommelse. Arbetsförmedlingen tillämpar provanställning i 6 månader.

Arbetsförmedlingen värnar om en rekrytering fri från diskriminering. Vi anser att olikheter berikar och strävar därför efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi ser även positivt på om du har kunskaper i något av våra minoritetsspråk.

Ansökan

Välkommen med din ansökan märkt med Af-2018/0031 5824 senast den 8 augusti 2018. 

Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att du kan komma att kallas till intervju före det att ansökningstiden har gått ut.

Intervjuer är planerade till 20-22 augusti i Stockholm

Kontaktpersoner

Kian Wingård Sten
Enhetschef
010-488 26 62

Irene Andersson
Sektionschef
010-486 05 79

Annika Andersson
sektionschef
010-488 82 29

Andreas Deniz
Facklig företrädare SACO-S
andreas.deniz@arbetsformedlingen.se
010-486 21 98

Patrik Eklund
Fackligt ombud SEKO
010-486 24 32

Carina Rova
Fackligt ombud ST
010-487 42 81

Rekryteringscenter @

rekryteringscenter@arbetsformedlingen.se

 

Sista ansökningsdatum

8 augusti

Ort

Stockholm

Kontaktpersoner

Kian Wingård Sten, Enhetschef

Tfn: 010-488 26 62

Irene Andersson, Sektionschef

Tfn: 010-486 05 79

Annika Andersson, Sektionschef

Tfn: 010-488 82 29