Antikvarie (eller motsvarande) med forskarkompetens

Stiftelsen Dalarnas museum är ett kulturhistoriskt museum och länsmuseum i Dalarna beläget i residensstaden Falun. Genom att samla, vårda, undersöka och visa föremål, konst, berättelser och kunskap om kulturmiljöer skildras hur människor i Dalarna har levt, bott, nyttjat och rört sig i landskapet.

Kontaktpersoner

Anna-Karin Jobs Arnberg, Avdelningschef Kunskapsbanken

Tfn: 023-666 55 39

Ytterst vill museet öka förståelsen för vad det innebär att vara människa, genom att skapa och förmedla kunskap om och känsla för det förflutna. Museet har tre kärnområden: den publika verksamheten, arkeologernas och bebyggelseexperternas insatser i kulturlandskapet och arbetet bakom kulisserna med museets rika samlingar. Huvudmän för museet är Region Dalarna och Dalarnas Fornminnes- och Hembygdsförbund.

Under kommande år ska Dalarnas museum flytta sina kulturhistoriska samlingar till nya magasin; en omfattande process som rymmer såväl praktiska som principiella utmaningar och frågeställningar. I anslutning till flytten ämnar museet sätta igång ett treårigt projekt som syftar till att utnyttja denna sällanhändelse för att uppnå kunskapsresultat av nationellt intresse.

Sammantaget förväntas detta kunskapsprojekt uppnå följande resultat:

 • En handbok för andra museer om hur en omfattande flytt av samlingarna (både den del av samlingarna som redan är organiserad och den del som är mindre bra ordnad) kan gå till för att bli lyckad.
 • Ett färskt grepp på vad samlingsförvaltning innebär och vilken roll som museisamlingar kan spela i samhällsbygget.
 • Ett bidrag till att utveckla moderna förvärvspolicyer på museer och en stimulans till nystart för en del museers benägenhet och förmåga att dokumentera och samla in objekt från samtiden.

Kunskapsprojektet stöds av bl a Statens kulturråd.

Museet behöver nu en person som kan driva det första projektåret (ev. längre) och under tiden även axla rollen som intern samordnare av implementeringen av museets nya samlingsdatabas.  

Arbetsuppgifter

Tjänsten består av två delar:

 • Leda projektet ”Alla dessa föremål - om aktiv samlingsförvaltning på museer” vilket innefattar att dokumentera, studera och analysera den omfattande process som Dalarnas museum är i begrepp att i praktisk handling verkställa i och med flytten av de befintliga museisamlingarna till de nya magasinslokalerna.
 • I en samordnande funktion på avdelningen Kunskapsbanken bidra till museets samlingsförvaltning och utvecklingsarbete främst genom ibruktagandet av samlingsförvaltningssystemet Primus.

Vi söker således en person som ska ha nyckelroller i bägge dessa arbeten och mer precist bli ansvarig för att:

 • Leda och genomföra det första året (ev. längre) av projektet ” Alla Dessa Föremål! - om aktiv samlingsförvaltning på museer
 • Tillsammans med kollegor identifiera och utveckla nya perspektiv på Dalarnas museums samlingsarbete
 • Samordna museets implementering och löpande användning av samlingsförvaltningssystemet Primus.
  • Inbegriper rutiner kring att kvalitetssäkra poster i vår databas
  • Vara med i arbetet med att i kunskapsförmedlande syfte göra kvalitativa urval i samlingarna och fördjupa berättelserna kring föremålen.
  • Ingå i museets arbete med att utveckla museets digitala närvaro och uttryck på digitalt museum
  • Delta i några av de nätverk kring digitala frågor inom museisektorn som Dalarnas museum ingår i
 • I uppdraget ingår även deltagande i teamarbete rörande föremålsdokumentation, databas- och magasinsarbete samt andra på enheten förekommande arbetsuppgifter.

Kompetens

Vi söker dig som har högskoleexamen och gärna egen forskningserfarenhet inom något kulturhistoriskt ämne eller har motsvarande utbildning som vi bedömer vara relevant i sammanhanget. Du har erfarenhet av implementering av en modern samlingsdatabas och av digitaliseringsarbete i stort. Du har gedigen erfarenhet från arbete med museisamlingar, projektledarerfarenhet samt förtrogenhet med forskningsrön och principdiskussioner inom förvaltning och uppbyggnad av museisamlingar.

Vi fäster även stor vikt vid personliga egenskaper och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat. Du är trygg och stabil i din yrkesutövning och har god förmåga att skapa och förvalta goda relationer till kollegor, samarbetspartners, publik och andra samhällsaktörer. Eftersom uppdraget innebär självständighet och höga krav på resultat och kvalitet räknar vi med att du är strukturerad och har en utvecklad språklig analytisk förmåga samt att du kan ta ansvar och arbeta både självständigt och i grupp.

Anställningen

Allmän visstidsanställning 100% (minst 12 månader)

Månadslön, individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde under hösten 2019, efter överenskommelse.

Hör gärna av dig om du har frågor om tjänsten till:

Anna-Karin Jobs Arnberg
Avdelningschef Kunskapsbanken anna-karin.jobs.arnberg@dalarnasmuseum.se
023-666 55 39

Facklig företrädare:
Greger Bennström (DIK) greger.bennstrom@dalarnasmuseum.se
tfn 023-666 55 42 

Ansökan

Ansökan per e-post skickas till rekrytering@dalarnasmusem.se

Sista ansökningsdagen är 25 augusti 2019

Välkommen med din ansökan!

Sista ansökningsdatum

25 augusti

Ort

Falun

Kontaktpersoner

Anna-Karin Jobs Arnberg, Avdelningschef Kunskapsbanken

Tfn: 023-666 55 39