Hallands länsmuseer söker Kulturmiljöchef

Stiftelsen Hallands länsmuseer driver två museer, Hallands konstmuseum och Hallands kulturhistoriska museum. Vi är Hallands största regionala kulturinstitution med ett sjuttiotal anställda. Kulturmiljöverksamheten, Kulturmiljö Halland, är en avdelning inom det kulturhistoriska museet. Den utlysta tjänsten är placerad i Halmstad.

Kontaktpersoner

Curry Heimann, museichef Hallands kulturhistoriska museum

Tfn: 0723 – 713 232

Erik Rosengren, kulturmiljöchef/tf administrativ chef

Tfn: 035-19 26 02

Arbetsplatsbeskrivning

Kulturmiljöavdelningen verkar i hela Halland och har sexton medarbetare och två enheter; arkeologi, bebyggelse plus en liten administration. Verksamheten är till 70% externfinansierad. Den arkeologiska uppdragsverksamhetens personal består av en enhetschef, åtta arkeologer och en grafisk formgivare/illustratör.  På bebyggelseenheten finns idag tre certifierade byggnadsantikvarier och avdelningschefen svarar för arbetsledningen. Övriga tillsvidaretjänster är kulturmiljöchef, administratör och lokalvårdare.  Avdelningen  har ett eget arkiv och ett eget bibliotek.  Ekonomi och HR sköts centralt av länsmuseets administrativa enhet.  För mer information besök gärna våra hemsidor www.kulturmiljohalland.se och www.museumhalland.se.

Arbetsbeskrivning

Kulturmiljö Halland arbetar som de flesta länsmuseer brett med kulturmiljöfrågor, bl.a.  genom antikvarisk medverkan, remisshantering, rådgivning, utredningar och undersökningar av olika slag. Men vi har också ambitionen att ligga i framkant och ständigt utveckla och förnya kulturmiljöarbetet och arkeologin. Det demokratiska samhället förväntar sig en lättillgänglig, objektiv, oberoende, och kunskapsmässigt väl underbyggd verksamhet. Att ha ämnesuppdaterad och kunnig personal är därför viktigt. De uppdragsbaserade verksamheterna är konkurrensutsatta och kommer sannolikt att bli det ännu mer i framtiden. I det strategiska arbetet blir en löpande omvärldsanalys viktig. Nätverk och samarbeten kring praktiska och strategiska frågor, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt, kan vara en möjlig framgångsväg, utvecklandet av nya och bättre kommunikationsmedel ett annat.
 
Kulturmiljövården vid länsmuseet har fram till 2016 arbetat självständigt och oberoende av den museala verksamheten. En spännande uppgift blir att ytterliga fördjupa och utveckla samverkan mellan verksamhetsfälten. Vi är mycket måna om ett gott arbetsklimat för alla anställda. Det är viktigt att i det dagliga arbetet skapa goda förutsättningar för samarbete och utveckling och att personalens höga kompetens och engagemang tillvaratas. En bra och fortlöpande dialog mellan ledning och personal är betydelsefull.
 
Avdelningschefen skall planera, leda och utveckla verksamheten. I kulturmiljöfrågor är avdelningschefen museets ansikte utåt. Arbetet innebär ansvar för personal och arbetsmiljö, arbetsledning, verksamhetsuppföljning och ekonomi. Tjänsten är direkt underställd länsmuseichefen vid Hallands kulturhistoriska museum och ingår i museets ledningsgrupp.

Kvalifikationer

Vi söker en person med akademisk examen med inriktning på ämnen inom kulturmiljöområdet. Du har tidigare haft ledande ansvar, antingen som chef eller ansvarig inom stora projekt med många involverade medarbetare. Du har förmågan att hantera gruppens intresse såväl som ledningens och länsmuseets. Du skall ha god förmåga att kommunicera i tal och skrift, och ha erfarenhet och kunskap kring externfinansierad uppdragsverksamhet. Arbetet medför resor varför B-körkort är ett krav. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
 
Ansökan
I din ansökan vill vi att du berättar om dig själv samt bifogar CV och referenser.
 
Anställningsdatum
Enligt överenskommelse
 
Sista ansökningsdag
18 juni 2018
 
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta
Curry Heimann, museichef Hallands kulturhistoriska museum
e-post: curry.heimann@museumhalland.se
Tel:  0723 – 713 232
 
Erik Rosengren, kulturmiljöchef/tf administrativ chef
Erik.rosengren@kulturmiljohalland.se
Tel: 035-192602
 
Facklig företrädare
SACO/DIK
Anders Håkansson
e-post: anders.hakansson@kulturmiljohalland.se
Tel: 035-19 26 18
 
HR
Lotta Bodmar
e-post: lotta.bodmar@kulturmiljohalland.se
Tel: 070-348 09 64
 
Ansökan skall skickas till
ansokan@kulturmiljohalland.se
ange “Kulturmiljöchef” i ärendefältet
 
Observera
Vi godtar bara ansökningar via e-post
Vi undanber oss kontakter med annonsförsäljare i detta ärende

Sista ansökningsdatum

18 juni

Ort

Halmstad

Kontaktpersoner

Curry Heimann, museichef Hallands kulturhistoriska museum

Tfn: 0723 – 713 232

Erik Rosengren, kulturmiljöchef/tf administrativ chef

Tfn: 035-19 26 02