Bebyggelse-/byggnadsantikvarie

Hälsinglands museum är ett regionalt museum i Hudiksvall med verksamhet i Gävleborg. Museet har en historia från 1850-talet och samlingar av äldre, kyrklig skulptur, folklig textil, samtida konst och interiört väggmåleri från hälsingegårdar. Museets grunduppdrag är brett demokratiskt och väcker diskussion och reflektion med frågeställningar ur både historia och samtid.

Kontaktpersoner

Gunilla Stenberg, museichef

Tfn: 070-692 56 91

Som bebyggelseantikvarie vid Hälsinglands museum kommer du att arbeta med ett brett omvärlds- och samhällsperspektiv i kulturarvsfrågor och uppdragsverksamhet, rådgivning, kulturarvsinformation och utredningar. Museets kulturarvsperspektiv anlägger ett hållbarhetsperspektiv på bruk och vård av kulturmiljöer. Eftersom arbetet är mycket självständigt är tidigare erfarenhet givetvis meriterande och du bör ha utvecklad förmåga till kreativitet och lyhördhet. Du bör också ha god kommunikativ förmåga, både i tal och skrift. Tjänsten innehåller uppdragsverksamhet, men ger också ett stort utrymme för egna initiativ inom området. B-körkort krävs.

Museet integrerar i sitt antikvariska arbete samhällsutveckling, stadsplanering, kulturmiljö och hållbarhet. Vi arbetar i större projekt som rör kyrkligt kulturarv och lokalsamhälle och kontinuerligt med frågor som rör världsarvet Hälsingegårdar.

I kvalifikationerna ser vi att du har akademisk examen inom det kulturhistoriska området med bebyggelsehistorisk inriktning. I ansökan bifogar du gärna egna uppsatser och artiklar som är relevanta för tjänstens innehåll. För oss är det viktigt att du bidrar till en positiv stämning då vi är varandras arbetsmiljö.

Heltidstjänst med tillträde 1 september

Ansök senast: 2018-06-08
Kontaktperson: Gunilla Stenberg, 070-692 56 91
Facklig kontaktperson: Lars Nylander, 070-238 22 57

Praktik och verksamhetsförlagd utbildning

Vad gäller praktikplatser och verksamhetsförlagd utbildning har vi tyvärr begränsade möjligheter. Studerar du en musei-, arkiv- eller på annat vis kulturarvsinriktad utbildning på högskolenivå, var inte rädd för att höra av dig då museet periodvis kan ha möjlighet att ta emot praktikanter.

Sista ansökningsdatum

8 juni

Ort

Hudiksvall

Kontaktpersoner

Gunilla Stenberg, museichef

Tfn: 070-692 56 91