Byggnadsantikvarie

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som arbetar direkt under regeringen. Vårt uppdrag är att genomföra regeringens politik utifrån Länsstyrelseinstruktionen, regleringsbrev och andra uppdrag. Vi ska samordna länets olika intressen där kulturmiljövård är ett av många verksamhetsområden som länsstyrelserna har ett ansvar för.

Kontaktpersoner

Jonas Jansson, Enhetschef

Tfn: 010-224 84 68

Mia Geijer, Byggnadsantikvarie

Tfn: 010-224 84 63

Kulturmiljöarbetet på Länsstyrelsen tar sin utgångspunkt i bland annat gällande lagstiftning, de nationella målen för kulturmiljöarbetet och i arkitekturpolitiken. Kulturmiljöarbetet ska förklaras och avvägas mot andra sakområden, utifrån en samlad bedömning av vad som gör mest nytta på vägen mot ett hållbart samhälle.

Vi söker nu en Byggnadsantikvarie till enheten för Plan och Kultur. 

Arbetsbeskrivning

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som byggnadsantikvarie kommer att vara handläggning av bidragsärenden samt ärenden som berör kyrkliga kulturminnen och byggnadsminnen. Du kommer att delta i samråd och granskning av detalj- och översiktsplaner, strandskyddsärenden, infrastrukturärenden och riksintressefrågor. Arbete med information om och tillgängliggörande av kulturmiljöer ingår även i arbetsuppgifterna.

Du kommer att delta i vårt strategiska arbete för att göra en mångfald av kulturmiljöer tillgängliga och främja kulturmiljön i länsstyrelsens gemensamma arbete mot ett hållbart samhälle. Därför förväntas du bidra till att vidareutveckla kulturmiljöverksamhetens arbetssätt.

Arbetet innebär många interna kontakter samt kommunikation och samråd med en stor bredd av externa parter; kommuner, andra statliga myndigheter, företag, Svenska kyrkan, ideella organisationer och privatpersoner.

Kvalifikationer

Du har akademisk examen inom byggnadsantikvariskt område eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har goda kunskaper i Kulturmiljölagen och relevanta delar av Plan- och Bygglagen samt Miljöbalken. Det är meriterande med GIS-kunskaper.

Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet från liknande arbetsuppgifter inom kulturmiljöområdet, samt av myndighetsutövning inom offentlig verksamhet såsom arbete inom i första hand länsstyrelse, men även inom kommun, Riksantikvarieämbetet eller annan statlig myndighet. Det är också meriterande om du har arbetslivserfarenhet från kulturmiljöarbete på museum, inom konsultverksamhet eller liknande, samt av GIS-arbete.

Som person är du ansvarstagande, strukturerad, har god förmåga att hantera flera arbetsuppgifter parallellt och effektivt komma till ett avslut genom att prioritera och planera arbetet. Du är lyhörd, kommunikativ och har lätt för att samarbeta och skapa goda kontakter med andra samt har god pedagogisk förmåga.

Du har god förmåga att

  • arbeta självständigt men också att kunna fungera och agera som en del av en grupp
  • se helhet och sammanhang och att se saker ur olika perspektiv, samt att väga samman komplex information och göra olika typer av hänsynstaganden
  • driva processer både självständigt och tillsammans med andra, där delaktighet, samverkan och samarbete är viktiga för att nå resultat och uppsatta mål

Du uttrycker dig väl i tal och skrift. Det är också viktigt att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Körkort för bil krävs.

Anställningen

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse

Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 6 maj 2019.

Övrigt

Vi har rökfri arbetstid och arbetsplats.

Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. 

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons.

Kontaktpersoner

Jonas Jansson, Enhetschef 010-224 84 68 jonas.jansson@lansstyrelsen.se

Mia Geijer, Byggnadsantikvarie 010-224 84 63 mia.geijer@lansstyrelsen.se

Josefine Eklund, SACO 010-224 84 30 josefine.eklund@lansstyrelsen.se

Åsa Ödman, ST 010-224 84 41 asa.odman@lansstyrelsen.se

Sista ansökningsdatum

6 maj

Ort

Örebro

Kontaktpersoner

Jonas Jansson, Enhetschef

Tfn: 010-224 84 68

Mia Geijer, Byggnadsantikvarie

Tfn: 010-224 84 63