Projektledande bebyggelseantikvarie

Länsstyrelsen Östergötland är en modern myndighet som arbetar med samhällsutveckling i hela länet. Vi får våra uppdrag från regeringen och har många kontakter med myndigheter, kommuner och andra intressenter. Som medarbetare hos oss får du ta ansvar, fatta beslut och driva utveckling tillsammans med skickliga kollegor inom många olika yrkesområden.

Kontaktpersoner

Patrick Björklund Länsantikvarie/biträdande enhetschef

Tfn: 010-223 53 48

Jenny Knuthammar, Enhetschef

Tfn: 010-223 53 55

Arbetsuppgifter

På Enheten för kultur- och samhällsbyggnad arbetar vi med frågor som rör hållbar samhällsplanering, boende, krisberedskap, kulturmiljö och klimatanpassning. Främst arbetar vi med ärendehandläggning och tillsyn samt deltar i utredningar och utvecklingsprojekt med flera parter. Vi är ca 35 medarbetare på enheten varav 8 arbetar i kulturmiljögruppen. 

Vi ansvarar för det statliga kulturmiljöarbetet i länet och söker nu en projektledande bebyggelseantikvarie som ska vara med och vårda, utveckla och berika länets byggda kulturarv. Vi hanterar det allra bästa av östgötsk historisk bebyggelse, allt från slott och herrgårdar till torp, kyrkor och fabriker, kanaler, järnvägar, medeltida borgar och bondgårdar. Vår ledstjärna är det hållbarhetsbaserade inkluderande demokratiska synsätt som ger alla rätt och tillgång till ett värdefullt och representativt urval av landets kulturarv. Vi är i en spännande fas, inom några år kommer vi att ha byggt ut en modern statlig kulturvårdsförvaltning i länet med hållbara system och nätverk för en god byggnadsvård. Tillsammans utvecklar och förbättrar vi den, initierar samt driver aktivt projekt och samverkar löpande med andra parter som arbetar med kulturmiljövård. 
Tjänsten är som projektledande bebyggelseantikvarie i projektet God byggnadsvård i Östergötland. Länets kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse utgör ett vittnesbörd om samhällets utveckling. Bebyggelsen är en drivkraft i samhällsutvecklingen vad gäller möjligheter att utgöra och skapa attraktiva vistelse- och boendemiljöer. För att värna och utveckla bebyggelsen på ett varsamt hållbart vis krävs kunskap, anpassade material och bra restaureringsmetoder. Vi påbörjar nu ett arbete i syfte att tillsammans med andra berörda parter öka kunskapen och tillgängligheten vad gäller byggnadstraditioner, bebyggelsehistoria och byggnadsvård. Du kommer att starta och driva projektet, långsiktigt förbättra förutsättningarna för bevarande och varsam utveckling av kulturhistorisk bebyggelse samt stärka länets byggnadsvård genom riktade insatser. I arbetet ligger att samordna intressenter, identifiera behov, initiera och genomföra olika aktiviteter som rådgivning genom kurser, publikationer, nätverksarbete mm. Projektbudgetansvar ingår.

I tjänsten finns goda möjligheter att arbeta med strategiska insatser för att lyfta kunskapen om länets kulturmiljöer och tillgänggöra länets byggda kulturarv för allmänheten. Vi arbetar under egenansvar mot gemensamt i förväg uppsatta mål.

Kvalifikationer

Du har en akademisk examen i kulturhistoriska ämnen med inriktning mot landets bebyggelsehistoria, byggnadsvård, arkitekturhistoria eller utbildning som Länsstyrelsen bedömer lämplig. Utbildning i marknadsföring, projektledning, ekonomi är meriterande.

Du har minst ett års erfarenhet av bebyggelseantikvariskt arbete och ett års erfarenhet från ledning och planering av publik verksamhet tex marknadsföring, publikationer, skyltar eller motsvarande. Meriterande är mångårig erfarenhet av arbetet med publik verksamhet. Det är en fördel med god erfarenhet av att hålla egna föreläsningar, guidningar eller motsvarande. Goda kunskaper i relevant lagstiftning liksom körkort är meriterande. Projektledarerfarenhet är meriterande liksom kunskap och erfarenheter av tillämpning av kulturhistorisk värdering och byggnadsvård. Likaså är kunskaper i projektbudgetarbete, offentlig upphandling, bidragshandläggning till kulturmiljöer, samhällsplaneringsfrågor samt länets kulturmiljöer meriterande. Du har kunskaper i officepaketet och gärna kunskaper i Adobe InDesign eller annat layoutprogram. 

Som medarbetare har du lätt för att skapa goda relationer och vara en god representant för projektet och Länsstyrelsen. Du är initiativrik, strukturerad och noggrann samt har god helhetssyn och intresse för lägesöverblick. Du levererar goda resultat inom utsatt tidsram. Du kan arbeta självständigt och i grupp efter i förväg satta målbilder och prioritera dina arbetsuppgifter utifrån det. God förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. 

Anställningens omfattning

Anställningen är en projektanställning om nio månader med möjlighet till förlängning. TIllträde enligt överenskommelse.

Ansökan

Referensnummer:   10967

Gör ansökan

Sista ansökningsdatum

26 augusti

Ort

Linköping

Kontaktpersoner

Patrick Björklund Länsantikvarie/biträdande enhetschef

Tfn: 010-223 53 48

Jenny Knuthammar, Enhetschef

Tfn: 010-223 53 55