Samordnande bebyggelseantikvarie

Länsstyrelsen Östergötland är en modern myndighet som arbetar med samhällsutveckling i hela länet. Vi får våra uppdrag från regeringen och har många kontakter med myndigheter, kommuner och andra intressenter. Som medarbetare hos oss får du ta ansvar, fatta beslut och driva utveckling tillsammans med skickliga kollegor inom många olika yrkesområden.

Kontaktpersoner

Patrick Björklund, Länsantikvarie/biträdande enhetschef

Tfn: 010-223 53 48

Jenny Knuthammar, Enhetschef

Tfn: 010-223 53 55

Arbetsuppgifter

På Enheten för kultur- och samhällsbyggnad arbetar vi med frågor som rör hållbar samhällsplanering, boende, krisberedskap, kulturmiljö och klimatanpassning. Främst arbetar vi med ärendehandläggning och tillsyn samt deltar i utredningar och utvecklingsprojekt med flera parter. 

Totalt är vi ca 35 medarbetare på enheten varav åtta arbetar i kulturmiljögruppen. Länsstyrelsen ansvarar för det statliga kulturmiljöarbetet i länet. Nu söker vi ytterligare en bebyggelseantikvarie som ska vara med och vårda, utveckla och berika länets byggda kulturarv. Vi hanterar det allra bästa av östgötsk historisk bebyggelse, allt från slott och herrgårdar till torp, kyrkor och fabriker, kanaler, järnvägar, medeltida borgar och bondgårdar. Och mycket mer från de sista 800 åren av byggande i Östergötland. Vår ledstjärna är det hållbarhetsbaserade inkluderande demokratiska synsätt som ger alla rätt och tillgång till ett värdefullt och representativt urval av landets kulturarv. Vi befinner oss i en spännande fas, inom några år kommer vi att ha byggt ut en modern statlig kulturvårdsförvaltning i länet med hållbara system och nätverk för en god byggnadsvård. Tillsammans utvecklar och förbättrar vi den, initierar samt driver aktivt projekt och samverkar löpande med andra parter som arbetar med kulturmiljövård. 

Du kommer att arbeta med att samordna kulturmiljövårdsbidraget, som används för att bevara, underhålla och tillgängliggöra olika typer av värdefulla kulturmiljöer. Huvudsakligen arbetar du med att utveckla bebyggda kulturmiljöer genom att i samråd med olika ägare planera för byggnadsvårdsarbeten, varsamt användande och berikande insatser för allmänheten. Du kommer då att arbeta med finansiering, prövning och planering av byggnadsvårdsinsatser. Inom ramen för tjänsten finns goda möjligheter att arbeta med strategiska insatser för att lyfta kunskapen om länets kulturmiljöer och tillgänggöra länets byggda kulturarv för allmänheten. Vi arbetar under egenansvar mot gemensamt i förväg uppsatta mål. Professionellt förhållningssätt med säkra leveranser av tjänster till medborgarna i tid är centralt. Dina personliga egenskaper är viktiga vid urvalet till denna strategiska antikvarietjänst.

Kvalifikationer

Du har en akademisk examen i kulturhistoriska ämnen med inriktning mot landets bebyggelsehistoria, byggnadsvård, arkitekturhistoria eller utbildning som Länsstyrelsen bedömer lämplig. Goda kunskaper i Kulturmiljölagen och relevanta delar av Plan- och bygglagen samt Miljöbalken är meriterande liksom körkort. Du har minst ett års erfarenhet av bebyggelseantikvariskt arbete. Minst ett års statligt arbete är meriterande. 
Kunskap och erfarenheter av tillämpning av kulturhistorisk värdering samt restaureringsideologi, erfarenhet av utredningsarbete och/eller projektledarerfarenhet är meriterande. Likaså är kunskaper i ekonomi/ budgetarbete, statlig bidragshandläggning till kulturmiljöer, samhällsplaneringsfrågor samt länets kulturmiljöer meriterande. Du har kunskaper i officepaketet. 
Som medarbetare är du initiativrik, strukturerad och noggrann samt har god helhetssyn och intresse för lägesöverblick. Du levererar goda resultat inom utsatt tidsram. Du kan arbeta självständigt och i grupp efter i förväg satta mål och prioritera dina arbetsuppgifter utifrån det. Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. 

Anställningens omfattning

Tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan

Referensnummer:   10942

Gör ansökan

Övrigt

Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.

Sista ansökningsdatum

26 augusti

Ort

Linköping

Kontaktpersoner

Patrick Björklund, Länsantikvarie/biträdande enhetschef

Tfn: 010-223 53 48

Jenny Knuthammar, Enhetschef

Tfn: 010-223 53 55