E-arkivarie med inriktning mot digital leverans

LO söker en erfaren e-arkivarie. LO satsar extra på ökad digital tillgänglighet och arkivering inför en övergång till elektronisk arkivering och digital informationshantering. I ett pågående projekt kring bevarande samt tillgängliggörande av digital information har LO behov av att förstärka kompetensen kring långsiktigt digitalt bevarande och e-arkiv.

Kontaktpersoner

Peter Forsström

Tfn: 08-796 25 00

Jenny Björsson

Tfn: 08-796 25 00

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Du kommer arbeta operativt med frågor som rör långsiktigt digitalt bevarande inom LO. Ditt fokus kommer att vara på leveranser till e-arkivet med inriktning mot de administrativa systemen men du kommer även delta i övriga leveranser och testa den process för digitala leveranser som tagits fram.

Du blir LOs kontaktperson i frågor kring till exempel dokumenthantering och gallring. Arbetsuppgifterna är huvudsakligen kopplade till frågor som rör långsiktigt digitalt bevarande och digitalisering och du kommer även delta i LOs övriga löpande verksamhet som registratur samt LOs trycksamlingar.

Din kompetens

Akademisk examen i arkivvetenskap om minst 60 hp på Magister- eller Masternivå. Övrig utbildning eller kurs med inriktning på digitalt bevarande är meriterande. Förvärvad kunskap på annat sätt, till exempel genom arbetslivserfarenhet kan bedömas likvärdigt.

  • Du har tidigare erfarenhet av arbete som arkivarie med digitalt bevarande och digital arkivering och utvecklingsfrågor kopplade till långsiktigt digitalt bevarande. Du har arbetat med e-arkiv eller deltagit i kravställning och införande av e-arkiv. Erfarenhet av projektledning är meriterande. För rollen krävs också att du har goda kunskaper i den lagstiftning och de föreskrifter som reglerar hanteringen av digital information samt goda kunskaper om format och standarder med relevans för digitalt bevarande.
  • Du är van att samarbeta med andra och delar med dig av kunskaper, erfarenheter och information. Du har förmågan att få saker att hända och tar ansvar för resultatet. Du är bra på att kommunicera med tydlighet och struktur. Du agerar självständigt utifrån de regler och ramverk som organisationen har, men kan också ifrågasätta traditionella tillvägagångssätt.

Vi förutsätter att du delar arbetarrörelsens värderingar. Arbete inom fackföreningsrörelsen eller socialdemokratin är meriterande.

Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.

För frågor om tjänsten svarar Peter Forsström, peter.forsstrom@lo.se,08-796 25 00. Facklig kontaktperson för Handelsklubben är Therese Roselin Göthe, therese.roselin-gothe@lo.se, 08-796 25 00.

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast den 30 september till jennie.bjorsson@lo.se.

Personuppgifter

LO samlar in och behandlar personuppgifter i samband med rekrytering. Personuppgifterna raderas två år efter att tjänsten är tillsatt. Mer information hittar du här. 

 

Sista ansökningsdatum

30 september

Ort

Stockholm

Kontaktpersoner

Peter Forsström

Tfn: 08-796 25 00

Jenny Björsson

Tfn: 08-796 25 00