Arkivarie till Samhällsbyggnad

Norrtälje kommun växer snabbare än någonsin. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att skapa en hållbar framtid för alla invånare. Sök till oss som vill och vågar mer!

Kontaktpersoner

Patrik Törnberg, Enhetschef

Tfn: 0739-62 31 20

Eva Rosén Lundqvist, Ordförande DIK Norrtälje

Om tjänsten

Har du god administrativ förmåga, är strukturerad och noggrann, initiativtagande och utvecklingsorienterad? Norrtälje kommuns samhällsbyggnadsavdelning har som övergripande mål att bli Sveriges främsta organisation inom sitt område. Vi arbetar för att skapa en hållbar, attraktiv och trygg livsmiljö för våra invånare, företag och besökare. Är ovan något som du också brinner för så vill vi gärna att du gör den resan tillsammans med oss! Läs gärna mer på https://www.norrtalje.se/info/stad-och-trafik/norrtalje-vaxer

Arbetsbeskrivning

Du kommer att tjänstgöra som arkivarie och tillhöra Stabsenheten på Samhällsbyggnadsavdelningen, men dela din tid mellan Vatten- och avloppsavdelningen (50%) och Mark-och exploateringsavdelningen (50%). Huvudsakliga arbetsuppgifter består i att:

 • Ansvara för det löpande arkivarbetet inom Vatten- och avloppsavdelningen (50%) och Mark-och exploateringsavdelningen (50%).
 • Ordna och förteckna arkiv samt verkställa gallring.
 • Hantera begäran om allmän handling och göra sekretessbedömningar.
 • Delta i kommunens arbete med att införa verksamhetsbaserad informationsredovisning.
 • Delta i införandet av nytt ärendehanteringssystem och e-arkiv.
 • I samråd med stadsarkivet utveckla arbetssätt och utforma rutiner och riktlinjer inom området på såväl strategisk som operativ nivå.
 • Kvalitetssäkra digitala arbetsprocesser och leverans till e-arkiv.

Kvalifikationer

 • Du som söker bör ha god IT-kompetens och minst 2 års erfarenhet av arbete med arkivering och registrering av allmänna handlingar.
 • Du har goda kunskaper om processbaserad informationsredovisning, e-arkiv och om dokument- och ärendehanteringssystem.
 • Du har även god kunskap om arkivlagen, kommunallagen, förvaltningslag samt offentlighets- och sekretesslagen, GDPR, författningar som styr offentlig verksamhet samt kunna göra sekretessbedömningar.
 • Kunskap i dokument- och ärendehanteringssystemet Platina samt e-arkivsystemet Ciceron är ett stort plus.
 • Du har högskole-/universitetsexamen med minst 40 p (60 p enligt det nya systemet) i arkiv- och informationsvetenskap Som person har du god samarbetsförmåga och är serviceinriktad. Tjänsten innebär nära samarbete med chefer, arkivredogörare, stadsarkivet samt övriga arkivarier i kommunen och det är viktigt att du har en god administrativ förmåga, är strukturerad och noggrann, initiativtagande och utvecklingsorienterad. God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift är en förutsättning. Personlig lämplighet väger tungt vid tillsättningen.

Om arbetsplatsen

Stabsenheten är en del av Norrtälje kommuns Samhällsbyggnadsavdelning. Samhällsbyggnadsavdelningen sköter planeringen av den byggda miljön och exploatering av kommunens mark i samband med byggande. Dessutom ingår ansvar för drift och skötsel av gator och parker, renhållning, vatten och avlopp samt kommunala fastigheter. Avdelningen, som sorterar under kommunstyrelsekontoret, är både drivande i arbetet för en snabb och hållbar utveckling av kommunen och för olika servicefunktioner som är avgörande för invånarnas vardag. Stabsenheten uppdrag är att skapa rätt förutsättningar för samhällsbyggnadsavdelningen att kunna arbeta rättssäkert, effektivt, strukturerat och samverkande. Stabens uppdrag är också att digitalisera organisationens arbetssätt för att bli mer effektiv och produktiv och följa med i samhällets utveckling. Allt för att skapa så stort värde som möjligt för våra invånare och företag.

Tillträde snarast, intervjuer sker löpande under annonseringstiden.

Kontaktpersoner

Enhetschef Patrik Törnberg, patrik.tornberg@norrtalje.se, 0739623120

Ordförande DIK Norrtälje Eva Rosén Lundqvist, eva.rosen-lundqvist@norrtalje.se

Om Norrtälje kommun

Norrtälje är en trygg kommun med drygt 60 000 invånare som lever i en unik blandning av skärgård, levande landsbygd och småstadsliv. Närheten till Stockholm, Uppsala, Arlanda och Kapellskär gör att resten av världen alltid finns inom räckhåll. 

2 500 personer har Norrtälje kommun som arbetsgivare där vi tillsammans arbetar efter tre värderingar; invånaren först, allas lika värde och höga förväntningar. Just nu HBTQ-certifierar vi våra verksamheter, NPF-säkrar skolor och förskolor och utvecklar hållbara stadsdelar. Norrtälje kommun är en rökfri kommun. 

Sista ansökningsdatum

28 april

Ort

Norrtälje

Kontaktpersoner

Patrik Törnberg, Enhetschef

Tfn: 0739-62 31 20

Eva Rosén Lundqvist, Ordförande DIK Norrtälje