Chef till enheten för Stadsarkiv / Informationsförvaltning

Enheten tillhör kommunledningskansliet vars uppdrag är att ge stöd och sakkunskap åt kommunens politiska ledning, råd och utskott samt tjänstemannaorganisation. Enheten är centralt placerad och omfattar Nyköpings kommuns kommunala arkiv där även bild- och företagsarkiv samt folkrörelsearkiv ingår.

Kontaktpersoner

Anna-Karin Lindblad, Kanslichef

Tfn: 0155-24 86 59

Tomas Nöremark, HR-konsult

Tfn: 0155-24 84 27

Enheten har i uppdrag att säkra att allmänna handlingar ska hanteras och arkiveras på ett säkert sätt över tiden och förvaltar därför arkivstruktur och dokumenthanteringsplaner. Enheten utarbetar styrande dokument rörande myndighetens dokument- och arkivhantering i syfte att få en kommunövergripande rättssäker, informationssäker och effektiv hantering. 

Enheten utgör också kommunens arkivmyndighet vars grunduppdrag är att stödja kommunens divisioner och enheter samt bolag med arkivering och säkra att allmänna handlingar hanteras och arkiveras på korrekt sätt. I uppdraget ligger att förteckna, vårda och tillgängliggöra handlingar samt att fungera som motor i kommunens utveckling av verksamhetsinformationshantering där ett verktyg är e-arkiv, som nu är i implementeringsfas.

Arbetsuppgifter

Som chef arbetar du med att utveckla, leda och styra verksamheten. Du är direkt underställd kanslichefen och ingår i avdelningens ledningsgrupp. Du har personal- och budgetansvar och bidrar till att skapa de förutsättningar dina medarbetare behöver i den dagliga verksamheten och för att kunna möta framtida omvärldskrav och nya villkor. Detta kräver en god förståelse för andra, en god självkännedom samt en förmåga att anpassa ditt ledarskap till den rådande situationen. 

I ansvarsområdet ingår bland annat tillsyn med inspektioner, gallringsutredningar, utarbetning och uppdatering av styrdokument inom arkivområdet. Vidare ingår också internutbildningar och att ge kommunens nämnder, divisioner och bolag råd och stöd i dokumenthanteringsfrågor. Rollen som arkivmyndighet behöver utvecklas så att arkivmyndighetens ambitioner genomförs; enheten är i behov av inre verksamhetsutveckling och att stärka sitt varumärke i kommunens organisation genom att arbeta utåtriktat. 

I Nyköpings kommun kan du bidra och påverka i de viktiga framtidsfrågor som vi står inför; att öka digitaliseringen, verka för en sammanhållen syn på verksamhetsinformation, implementering av arkivredovisningsmodell och inte minst fortsätta utveckla ett redan inlett samarbete med Sörmlands länsmuseum. Arbetet innefattar också sedvanliga uppgifter i ett arkiv, såsom förtecknande, vård av material och att handlägga ärenden. Stort fokus kommer också vara att delta i utveckling av kommunens hantering av verksamhetsinformation. 
Stadsarkivet använder Visual Arkiv som förteckningssystem och Platina som ärende- och dokumenthanteringssystem i sin verksamhet.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har: 
* Akademisk utbildning och/eller högskoleexamen inom arkivvetenskap samt andra ämnen som juridik eller för området annan relevant utbildning 
* Chef-/ledarerfarenhet 
* Vana att arbeta i projekt och driva utvecklingsarbete 
* God datorvana / goda kunskaper inom IT 
* Mycket goda kunskaper i svenska språket och förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift 
* Goda kunskaper om regelverk kring arkiv samt om offentlighet och sekretess 

Som person är du strukturerad, lyhörd, inkluderande, social/utåtriktad, måldriven, tänker strategiskt, initiativrik, gillar att nätverka och knyta kontakter. 

Du är tydlig i din kommunikation samtidigt som du är noggrann och har god samarbetsförmåga. Arbetet innebär regelbundna kontakter internt och externt, vilket ställer krav på social kompetens och nätverkande och du har en god förmåga att förankra idéer. Du har förmågan att motivera och skapa de förutsättningar som krävs för medarbetarna så att ni når gemensamma mål. 

I rollen är det även viktigt att du har förmåga och ett intresse av att åstadkomma förtroendefulla relationer och ett gott samarbete med dina medarbetare och med övriga delar av organisationen. 

Meriterande är: 
* Arbetslivserfarenhet från kommunal eller annan offentlig verksamhet 
* Intresse och erfarenhet av att arbeta med implementering av e-arkiv 
* Erfarenhet av förändringsarbete och verksamhetsutveckling 

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. 

Erfarenhet krävs

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid

Referensnummer: A785437

Övrigt

Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En modern och snabbt växande kommun med god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare. Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Sveriges första höghastighetsjärnväg - Ostlänken. Ett arbete som kommer påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om fler arbetstillfällen och god medborgarservice. 
Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 000 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda 
människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer. 

Om du önskar stöd i programmet Offentliga Jobb vänligen ring supporttelefon 0771-693 693 . 

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. 

Arbetslivserfarenhet

Arkivchef: erfarenhet efterfrågas

Om lön

Enligt avtal.

Arbetsgivarens webbplats

 https://nykoping.se/

Kontaktinformation

Kontaktpersoner

Anna-Karin Lindblad, Kanslichef, Telefonnummer: 0155-24 86 59

Tomas Nöremark, HR-konsult, Telefonnummer: 0155-24 84 27 tomas.noremark@nykoping.se

Fackliga kontaktpersoner

Dalia Eid, Ordförande Vision, Telefonnummer: 0155-24 84 70

Företagets adress

Stadshuset, Stora torget 61183 Nyköping

Postadress

Nyköpings kommun - Chefstjänster Centrala funktionen

Stora torget 1

61183 NYKÖPING

Sista ansökningsdatum

10 juni

Ort

Nyköping

Kontaktpersoner

Anna-Karin Lindblad, Kanslichef

Tfn: 0155-24 86 59

Tomas Nöremark, HR-konsult

Tfn: 0155-24 84 27