Arkivarie med intresse för digitala bevarandestrategier

Ovanåkers kommun bygger under 2019-2020 nytt arkiv i Vox Cultura där även bibliotek och museum finns. Vi söker en arkivarie som kan ta sig an uppgiften att, tillsammans med den nuvarande arkivansvarige, bygga upp det nya arkivet så att dagens två centralarkiv kan bli ett.

Kontaktpersoner

Ulrica Leandersson, Informationschef

Tfn: 0271-571 20

Kicki Eriksson, Vision

Tfn: 0271-570 00

Ovanåkers kommun bygger under 2019-2020 nytt arkiv i Vox Cultura där även bibliotek och museum finns. Vi söker en arkivarie som kan ta sig an uppgiften att, tillsammans med den nuvarande arkivansvarige, bygga upp det nya arkivet så att dagens två centralarkiv kan bli ett. 

På avdelningen för kommunikation och service arbetar nio personer. Förutom kommunarkivet finns inom avdelningen kommunikation, konsumentvägledning, inköp, central ärendehantering, växel, reception, kopiering, kontorsmaterial och bilpool. 

Arbetsuppgifter

Alla kommuner har ansvar för att bevara sin information, oavsett om den finns i pappersform eller digital form. Under de första åren kommer fokus ligga på att flytta centralarkiven till ett nybyggt arkiv och skapa en struktur i det nya arkivet. 

Kommunstyrelsen är kommunens arkivmyndighet och kommunarkivet är dess verkställande enhet. Det innebär att kommunarkivet utför tillsyn och säkerställer att myndighetens arkiv sköts enligt gällande rutiner och lagstiftning. Som arkivarie ska du också ordna, förteckna, gallra samt tillgängliggöra arkivmaterial och ställa av arkivmaterial från verksamhet till slutarkiv. Du ska även återsöka, lämna ut allmän handling vid förfrågningar samt ge råd och stöd till verksamheterna. 

Kommunen samarbetar med övriga kommuner i Hälsingland för att hitta former för att införa e-arkiv. Inför detta arbete ska verksamheterna uppdatera dokumenthanteringsplanerna till att bli processbaserade. Du kommer vara drivande och stödjande i arbetet inför och med e-arkiv. 

Kvalifikationer 

Vi står inför en spännande och utmanande förändringsprocess och önskar att du är en självgående och utvecklingsbenägen person med stor initiativförmåga. Du ska ha kunskaper i både traditionell pappersbaserad arkivhantering och hantering av moderna digitala dokumenthanteringssystem. Med din sakkunskap och personlighet skapar du förtroendefulla samarbeten med personer, både inom avdelningen men också på olika nivåer inom kommunen.

Eftersom vi är en liten organisation förutsätter vi att du är självständig och van att ta egna initiativ. 

Det är meriterande om du har kunskap inom processbaserade dokumenthanteringsplaner och om du har några års erfarenhet från liknande befattning inom offentlig sektor. 

Utbildning

Du som söker ska ha akademisk utbildning med minst 40 p/60 hp arkivvetenskap. 

Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet för den här tjänsten.

 

Sista ansökningsdatum

11 april

Ort

Ovanåker

Kontaktpersoner

Ulrica Leandersson, Informationschef

Tfn: 0271-571 20

Kicki Eriksson, Vision

Tfn: 0271-570 00