Länsbibliotek Dalarna söker två bibliotekskonsulenter

Länsbibliotek Dalarna är en del av Region Dalarnas Kultur- och bildningsförvaltning. Vi arbetar med barnkonventionen som grund och med bibliotekens demokratiska uppdrag för ögonen.

Kontaktpersoner

Maria Törnfeldt, Verksamhetschef

Tfn: 072-143 80 37

Daniel Sundgren, DIK

Tfn: 023-492 844

Margareta Nordman, Vision

Tfn: 072-083 20 91

Som bibliotekskonsulent för delaktighet och inkludering ansvarar du för Länsbibliotek Dalarnas arbete med delaktighetsfrågor och tillgänglighetsfrågor i vid bemärkelse.

Det innebär att arbeta aktivt för att utveckla bibliotekens arbete med de prioriterade grupperna enligt bibliotekslagen. I arbetet ingår att öka samverkan med civilsamhällets och folkbildningens aktörer i Dalarna, liksom med de regionala kultur- och bildningsorganisationerna.

Som bibliotekskonsulent för digital delaktighet och demokrati ansvarar du för Länsbibliotek Dalarnas arbete med digitala frågor, digital delaktighet och MIK, medie- och informationskunnighet.

Det innebär att öka samverkan med olika aktörer för digital delaktighet och MIK inom och utom länet och att i dialog med bibliotek, folkbildning och andra aktörer arbeta för utveckling av den digitala delaktigheten i Dalarna

Läs mer om tjänsterna och hur du söker här: 

http://lansbibliotekdalarna.se/2019/03/lansbibliotek-dalarna-soker-tva-bibliotekskonsulenter/

 

 

 

 

 

Sista ansökningsdatum

27 mars

Ort

Falun

Kontaktpersoner

Maria Törnfeldt, Verksamhetschef

Tfn: 072-143 80 37

Daniel Sundgren, DIK

Tfn: 023-492 844

Margareta Nordman, Vision

Tfn: 072-083 20 91