Tillsynsarkivarie

Är du utåtriktad, driven och vill arbeta med styrning av informationshantering? Då kan du vara den person vi söker till Regionarkivets enhet för tillsyn och utredning. Hos oss får du möjligheten att arbeta med styrning och stöd till regionens förvaltningar, bolag och stiftelser så de kan hantera sin information rätt.

Kontaktpersoner

Martina Engsjö-Lindgren, Chef Tillsyn och utredning

Tfn: 070-737 56 38

Vi erbjuder  

Hos oss får du jobba tillsammans med kompetenta och erfarna kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap men som också ser fram emot att få förstärkning av dig, din kompetens och din erfarenhet av hur informationshanteringen kan vidareutvecklas. Du får växla mellan att arbeta i projektform och självständigt beroende på aktuell arbetsuppgift.  

Vår målsättning är att vi alla ska kunna lära av varandra och tillsammans utveckla både vårt eget arbetsflöde och informationshanteringen inom Region Stockholm. Det sker en ständig utveckling inom vårt område och för dig som vill känna dig delaktig i att utveckla lösningarna för den framtida informationshanteringen inom en av Sveriges största myndigheter har vi spännande utmaningar.  

Om enheten  

På enheten tillsyn och utredning arbetar vi med att styra, stödja och följa upp informationshanteringen inom regionen. Detta gör vi genom att ta fram styr- och stöddokument, utbilda, informera och ge löpande rådgivning till förvaltningarna. Uppföljning av hur regelverket efterlevs bland regionens förvaltningar görs genom regelbundna tillsynsbesök samt inspektioner.  

Vi deltar också i arbetet med att utveckla regionarkivets egen arkivmiljö och informationshantering samt att upprätthålla en hög kvalitet på vår egen dokumenthantering. En viktig del av verksamheten är att göra utredningar och värdera information och vi behöver nu förstärkning inom det arbetet. Från och med årsskiftet infördes verksamhetsbaserad informationsredovisning inom regionen vilket påverkar både registrering och arkivering av regionens ärenden och övriga allmänna handlingar. Nu går vi vidare med att följa upp hur den nya redovisningsmodellen fungerar och hur den kan utvecklas vidare för att bli ett ännu bättre stöd för informationshanteringen.   

Om tjänsten  

På tillsyns- och utredningsenheten jobbar vi utåtriktat med täta kontakter med arkivorganisationerna på de olika förvaltningarna. Alla deltar i arbetet med att ge råd och stöd, granska samråd i informationshanteringsfrågor, utföra inspektioner samt delta aktivt i informations- och utbildningstillfällen som vi håller för regionens anställda. Regionens förvaltningar är våra kunder och det är viktigt att du kan hålla ett positivt och professionellt förhållningssätt anpassat till mottagaren och situationen. Vi är måna om att hitta rätt person för uppdraget och lägger därför stor vikt vid personliga egenskaper.  

Krav  

  • Högskoleexamen med minst 40p/60 hp arkivvetenskap 

  • Arbetserfarenhet från offentlig sektor 

  • Självständigt kunna planera och driva ett uppdrag      

Meriterande

  • Erfarenhet av att leda projekt  

  • Erfarenhet av utredningsarbete  

  • Erfarenhet av tillsynsarbete  

  • Erfarenhet av dokumenthantering  

Region Stockholm är en av landets största arbetsgivare och vi har ett livsviktigt uppdrag. Vårt ansvar är hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och att bidra till ett fritt och tillgängligt kulturliv i landets snabbaste växande region. Varje dag, dygnet runt.
http://www.sll.se/

 

Sista ansökningsdatum

23 april

Ort

Stockholm

Kontaktpersoner

Martina Engsjö-Lindgren, Chef Tillsyn och utredning

Tfn: 070-737 56 38