Skolbibliotekarier i en stärkt organisation

Sala kommun i östra Västmanland har 22 500 invånare och är till ytan länets största. Kommunen har flera mindre tätorter samt Sala stad med 12 000 invånare. Sala har genom sin historiska betydelse, främst Sala Silvergruva, sin givna plats på Sveriges karta.

Kontaktpersoner

Jenny Floderer, skolbiblioketsutvecklare

Tfn: 0224-748015

Benny Wetterber, kanslichef

Tfn: 0224-748002

I Sala kommun genomförs en satsning på att förstärka och utveckla skolbiblioteken inom grundskolan. Syftet är att stärka elevernas läs- och skrivutveckling, källkritiska förmåga och informationstekniska stöd. Flera tjänster som läsfrämjande pedagoger har tillsatts. Knutna till arbetet finns även  IT-pedagoger och kulturskolans poesilärare. Antalet skolbibliotekarietjänster skall fördubblas vilket innebär att fler medarbetare behöver rekryteras.

Skolbibliotekens verksamhet skall vara en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens. I det arbetet står skolbibliotekarier, biblioteksassistenter, läsfrämjande pedagoger och IT-pedagoger i centrum, samlade i en gemensam organisation. Ambitionen är att dessa skall ha en tydlig roll i undervisningen och för elevernas lärande. Likvärdigheten mellan skolenheterna skall också förstärkas. I gruppen finns en skolbiblioteksutvecklare som leder arbetet bland annat för att stärka skolbibliotekariernas ställning och inflytande. Det pågående utvecklingsarbetet ger möjlighet att påverka den framtida utformningen av Sala kommuns skolbiblioteksverksamhet.

Arbetsuppgifter

Skolbibliotekariens uppgift är att arbeta för ökad måluppfyllelse enligt läroplanen, vilket innebär att främja läsintresse, öka läskunnigheten, arbeta med skolans digitalisering och elevernas digitala kompetens. Bibliotekarien kommer tillsammans med lärare och annan personal att leda pedagogiska aktiviteter i bibliotek och klassrum kring exempelvis media och informationskunskap (MIK) och att utveckla och bedriva läsfrämjande projekt. I uppgiften ingår även att ge stöd till lärare och elever i litteratur- och medieanvändning. Arbetet kommer delvis vara förlagt till klassrummen. Varje bibliotekarie beräknas, tillsammans med övriga yrkesgrupper i organisationen, ha ansvar för två, eller i något enstaka fall tre, skolor.

Kvalifikationer

Den vi söker skall ha erfarenhet och relevant högskoleutbildning, exempelvis från bibliotekshögskolan. Den ska ha kunskap och ett starkt engagemang kring läs- och skrivinlärning, skolbiblioteksfrågor och arbeta forskningsbaserat. Det kräver integritet, god analytisk och kommunikativ förmåga och samarbetsinriktning. Sala är en geografiskt stor kommun med många skolor på landsbygden, vilket gör att körkort är ett krav. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Anställningsvillkor

Det är semestertjänster, 100 procent. Individuell lönesättning tillämpas.

Utdrag ur polisens belastningsregister krävs.

Ansökan

Ansök senast 8 augusti 2018. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.

Anställningsprocessen kan ske löpande och komma att inledas innan ansökningstiden gått ut. 

Upplysningar

Vill du veta mer om tjänsten kontakta

Skolbiblioketsutvecklare Jenny Floderer, jenny.floderer@sala.se 0224-748015

kanslichef Benny Wetterberg benny.wetterberg@sala.se 0224-748002 

Vi undanber oss vänligen men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Sista ansökningsdatum

8 augusti

Ort

Sala

Kontaktpersoner

Jenny Floderer, skolbiblioketsutvecklare

Tfn: 0224-748015

Benny Wetterber, kanslichef

Tfn: 0224-748002