Enhetschef till stadsutvecklingsenheten vid Kulturförvaltningen

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Kontaktpersoner

Patrik Liljegren

Tfn: 08-508 319 42

Kulturförvaltningen har både uppdraget att utveckla kulturlivet i dess breda bemärkelse och att vara Stadens kulturmiljökompetens. Kulturförvaltningen i Stockholms stad erbjuder en verksamhet full av puls och energi med kultur och konst i hela staden. Kulturförvaltningen följer utvecklingen i kulturlivet, deltar i stadsplanering och ger stöd åt det fria kulturlivet. Kulturförvaltningen arbetar på uppdrag av kulturnämnden.

Kulturstrategiska staben på Kulturförvaltningen

Vi arbetar med strategisk utveckling och kulturstöd till det fria kulturlivet. Särskilda strategiska utvecklingsområden är stadsutveckling och barn & ungdomsfrågor. Vi erbjuder ett spännande, utvecklande och ledande arbete i en utvecklingsorienterad organisation med fokus på stockholmarna, konst- och kulturskapare.

Läs mer om Kulturförvaltningen och Kulturstrategiska staben under punkten övrigt.

Vi söker dig som vill anta utmaningen att vara Enhetschef på vår nya stadsutvecklingsenhet

Kulturstrategiska staben vid Kulturförvaltningen inrättar en stadsutvecklingsenhet som samlar kompetenser inom stadsutvecklingsområdet tillsammans med andra strategiska funktioner. Ett förstärkt och integrerat arbetssätt etableras för att nå större effekt för olika kulturperspektiv inom stadsutvecklingen. I enheten finns sakkunniga strateger, byggnadsantikvarier, utredare, utvecklingsledare och en internationell samordnare. Den nya enheten ska med ett helhetsperspektiv i tidiga skeden i stadens planeringsprocesser stärka kulturens olika positioner i stadsutvecklingen.

Enheten innehåller delar av förvaltningens sakkunniga inom kulturmiljöområdet. Dessa sakkunniga svarar på stadsbyggnadskontorets remisser för planer och program. Barn och ungas rätt till kultur av hög kvalitet är ett särskilt prioriterat mål för enheten. Enheten utgör en aktiv part i framtagandet och genomförandet av Stockholms kulturstrategiska program. Inom olika områden samarbetar enheten löpande med flera av stadens förvaltningar och bolag. Arbetet tar utgångspunkt i flera av stadens styrdokument samt lagstiftning inom området. Stockholms översiktsplan är ett av dessa dokument.

Enheten ingår i kulturstrategiska staben som är en av tre staber på kulturförvaltningen

I uppdraget som enhetschef ingår

Stadsutvecklingsenhetens chef leder ett team av olika strategiska och sakkunniga kompetenser. Med ett integrerat och målorienterat internt samarbete och samverkan med andra förvaltningar/bolag är målet att Stockholm ska växa med kultur samt att förstärka & aktivera stadens kulturmiljöer.

Initialt är det chefens uppdrag att etablera den nya enheten och utveckla en arbetsmodell där olika spetskompetenser samverkar. Utöver sakkunniga inom stadsutvecklingsområdet finns förvaltningens strategiska kompetenser inom omvärldsanalys, statistik, barn & unga, kulturpolitik, externfinansiering samt en lotstjänst för omlokaliseringar av kulturverksamheter. Tillsammans med sina medarbetare leder, driver och utvecklar chefen verksamhetsområdena framåt på ett sätt som medborgarna kan märka i sin vardag. Du guidar och ger stöd till ledningen i strategiska frågor och ansvarar för att kvalitetssäkra underlag och tjänsteutlåtanden. Vidare är du förvaltningens representant i styr- och arbetsgrupper.

Med en kunskap och en blick på arkitektoniska, historiska, konstnärliga och strukturella värden guidar chefen sina medarbetare i ett resultatorienterat arbete. Enheten samverkar även löpande med kulturstödsenheten som huvudsakligen arbetar med ekonomisk stödgivning till stora delar av Stockholms fria kulturliv.

Du har personal-, ekonomi-, arbetsmiljö- och verksamhetsansvar för stadsutvecklingsenheten som består av nio medarbetare och du rapporterar till förvaltningens biträdande kulturdirektör.

Vi söker dig som har

  • En akademisk examen med minst 180hp inom samhällsplanering/stadsplanering/arkitektur/kultur eller motsvarande.
  • Grundläggande kunskaper inom stadsplanering eller närliggande område.
  • Flerårig chefserfarenhet med personal-, ekonomi-, arbetsmiljö- och verksamhetsansvar.
  • Dokumenterad erfarenhet av att ha lett verksamhet eller projekt med goda resultat.
  • Dokumenterad erfarenhet av att arbeta strategiskt och långsiktigt och samtidigt ha förmåga att se hur de små stegen leder vidare mot den större visionen.
  • Erfarenhet av framgångsrik planering, strukturskapande och rapportering.
  • Du har relevanta kunskaper om kommunallagen, kulturmiljölagen och plan- och bygglagen.
  • Du skriver och talar obehindrat på svenska och engelska.


För att passa i rollen är det viktigt att du är coachande och entusiasmerande och bra på att instruera och samordna team. Du stödjer och skapar förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential. Du ser till att alla förstår vad målet med arbetet är och att de fokuserar på rätt saker. Du har hög integritet och ditt agerande styrs av välgrundade och tydliga professionella bedömningar. Du verkställer planer med engagemang och beslutsamhet. Du har kännedom om Stockholms kultur- och föreningsliv och gärna erfarenhet från att ha arbetat inom en politiskt styrd organisation.

Övrigt

Kulturförvaltningen tillämpar tidsbegränsade chefsuppdrag med en tillsvidareanställning inom yrkesområdet som grund.

Intervjuer planeras till vecka 37. I rekryteringsprocessen ingår arbetspsykologiska tester.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Presentation av kulturförvaltningen och kulturstrategiska staben https://stad.stockholm/organisation/fackforvaltningar/kulturforvaltningen/

Kulturförvaltningen arbetar på uppdrag av kulturnämnden. Verksamheten omfattar Kulturskolan, Liljevalchs konsthall, Stadsbiblioteket samt Stadsmuseet med Medeltidsmuseet och Stockholmia. Vi svarar också för stadens kulturstöd, Ungdomsfestivalen ”We Are STHLM”, kulturfestivalen, medborgarskapsceremonin m.m. Kulturförvaltningen har ca 900 anställda.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 oktober eller enligt överenskommelse
Sysselsättningsgrad 100%
Referensnummer 2019/4490
Kontakt Patrik Liljegren, 08-50831942
Facklig företrädare Görel Norlén, Vision, 08-50830163Maria Sundström, Saco, 08-50831588Karin Wrannvik, Ledarna, 076-1290750
Utbildningskrav Högskola/universitet
Sista ansökningsdatum

30 augusti

Ort

Rinkeby

Kontaktpersoner

Patrik Liljegren

Tfn: 08-508 319 42