Avdelningschef

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Kontaktpersoner

Johanna Hansson, biträdande överbibliotekarie

Tfn: 018-471 12 72

Universitetsbiblioteket är en integrerad del av Uppsala universitet. Dess uppgift är att ansvara för den vetenskapliga informationsförsörjningen inom universitetet samt delta i forskning och utbildning. Universitetsbiblioteket har ca 200 anställda och omsätter ca 270 mnkr. Läs mer om oss på www.ub.uu.

Arbetsuppgifter

Den 1 april fick universitetsbiblioteket en ny organisation som fokuserar på vad vi gör och inte var vi är. Vi söker nu dig som kan se biblioteket som en helhet och är intresserad av att leda, styra och vidareutveckla verksamheten inom lärande- och forskningsstöd. Du ingår i ledningsgruppen och din närmaste chef är den biträdande överbibliotekarien.

Avdelningens medarbetare har sin placering på våra olika bibliotek runt om i Uppsala och arbetar bland annat med undervisning och stöd i digitala metoder. Ett aktuellt utvecklingsområde inom avdelningen är Digital humaniora som byggs upp i nära samarbete med vetenskapsområdet.

I ditt uppdrag ingår även att särskilt ansvara för Ångström-, Geo- och Biologibiblioteken samt kontakter med de tekniska och naturvetenskapliga ämnesområdena. Två nya biblioteksmiljöer kommer att skapas under de närmaste åren, en helt ny vid Ångström och en kreativ lärmiljö på Evolutionsbiologiskt centrum.

Kvalifikationskrav:

  • Akademisk examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
  • Erfarenhet som chef med verksamhets-, personal- och budgetansvar
  • Erfarenhet av utvecklings- och förändringsarbete i en komplex organisation
  • Kunskap om och erfarenhet av IT- och digital utveckling

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Ditt ledarskap kännetecknas av förmåga att skapa goda relationer, utveckla och motivera till nya arbetssätt samt strategisk helhetssyn. Genom ditt sätt att lyhört leda och kommunicera skapar du tydlighet,får engagerade medarbetare och en utvecklande arbetsmiljö. Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på, både svenska och engelska, är en förutsättning för att lyckas i rollen.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillförverksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet ochlivserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2019-09-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Johanna Hansson, biträdande överbibliotekarie, johanna.hansson@ub.uu.se eller tel. 018-471 1272.

Välkommen med din ansökan senast den 27 maj 2019, UFV-PA 2019/1435.

Logga in och sök jobbet

Sista ansökningsdatum

27 maj

Ort

Uppsala

Kontaktpersoner

Johanna Hansson, biträdande överbibliotekarie

Tfn: 018-471 12 72