Konservator till Samlingsenheten, Vasamuseet

Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) arbetar med det maritima och transporthistoriska kulturarvet för att vidga människors världsbild, genom kunskap, upplevelser och engagemang. Vi driver och utvecklar Marinmuseum, Sjöhistoriska museet, Vasamuseet samt Järnvägsmuseet.

Kontaktpersoner

Jacob Jacobsson, enhetschef

Tfn: 08-519 548 75

Malin Sahlstedt, konservator

Tfn: 08-519 548 73

Om oss

Tjänsten som konservator tillhör Samlingsenheten Vasamuseet som ingår i Form- och Innehållsavdelningen. Enheten ansvarar för att bevara och dokumentera skeppet Vasa med tillhörande föremål, vilket innebär vård och konservering, löpande underhåll och samlingsförvaltning. Även kunskapsuppbyggnad samt samarbete och kommunikation med externa parter kring bevarandet av Vasa ingår i enhetens uppdrag. Enheten har ett tiotal medarbetare.

Om tjänsten

Vi söker en mångsidig och engagerad konservator med en bredd i sina kunskaper för att komplettera och utveckla enhetens kompetens och verksamhet inom bevarande och samlingsförvaltning.  Du kommer att arbeta i en bred generalistroll, såväl övergripande med identifiering, planering och prioritering av bevarandeinsatser för föremål i Vasamuseets samling, som praktiskt med både aktiva och preventiva konserveringsåtgärder. Du kommer att arbeta självständigt och driva dina arbetsuppgifter framåt, men även ha ett nära samarbete med konservator, intendenter, utställningsproducenter och tekniker.

Fokus kommer att ligga på arbetet med Vasamuseets samling, men du kommer också att vara ett rådgivande och konsultativt kunskapsstöd i konserverings- och bevarandefrågor inom hela myndigheten. Som konservator är du även involverad i våra utställningsprojekt där du bidrar med din material- och föremålskunskap både vid planering och praktiskt genomförande av nya utställningar, såsom exempelvis klimat- och materialval för montrar och monteringslösningar för föremål. Du kommer att arbeta brett med varierande materialkategorier i våra olika samlingar och vara delaktig i flera delar av vår verksamhet. Det är därför viktigt att du trivs i en sådan roll.  

Din bakgrund

Du ska ha konservatorutbildning från universitet eller högskola med inriktning mot arkeologiskt och/eller allmän kulturhistoriskt material. Du ska ha tidigare arbetslivserfarenhet av och kunskap om konservering och bevarande av vanligt förekommande arkeologiska material som de i Vasamuseets samling, till exempel: läder, ben, textil, tågvirke, metall och keramik. Har du även erfarenhet av och kunskap om konservering och bevarande av konserverat vattendränkt arkeologiskt trä, ser vi det som meriterande. Du ska ha förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift. Vi ser det även som meriterande om du har erfarenhet av och kunskap inom följande områden: samlingsförvaltnings- och utställningsrelaterat arbete, inventering och bedömning av bevarandestatus och konserveringsbehov, Primus föremålsdatabas, museistandarden för samlingsförvaltning SPECTRUM, publik verksamhet samt restvärdesräddning.

Dina egenskaper

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper. För att lyckas i rollen krävs det att du trivs med att arbeta med en bredd av konserverings- och bevarandefrågor. Du är inlyssnande och har en hög kommunikativ förmåga, samt är konsultativ i ditt förhållningssätt till kollegor. Det är naturligt för dig att dela med dig av din kunskap och du är även öppen för att tänka om och kan ta till dig andras synpunkter. Detta gör att du har lätt att skapa förtroendefulla relationer och nätverk såväl internt som externt. Din kreativa sida och uppfinningsrikedom bidrar till nya lösningar och tillvägagångssätt för att komma vidare och du ser det som en rolig utmaning att vid behov få fördjupa dig inom ett specifikt område. Du arbetar självgående och driver ansvarsfullt dina projekt från start till mål på ett strukturerat sätt. 

Anställning

Tillsvidareanställning, 6 månaders provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse. 

Lön

Månadslön, vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Ange löneanspråk i din ansökan.

Kontaktpersoner

Jacob Jacobsson, enhetschef: 08-519 548 75

Malin Sahlstedt, konservator: 08 -519 548 73

Fackliga kontaktpersoner

Stefan Evensen, ST: 08-519 549 52

Eva Asplund, SACO: 08-519 548 25

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 21 april genom att registrera dig via länken till vår hemsida. Första intervjuer planeras att hållas 7-8 maj på Vasamuseet. 

Övriga upplysningar

Statens maritima och transporthistoriska museer är en statlig myndighet och det innebär att uppgifterna som du lämnar till oss kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Normalt gäller ingen sekretess för de uppgifter som behandlas i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen. SMTM har som målsättning att i personalsammansättningen spegla den mångfald som finns i samhället. Har du rätt kompetens är du intressant för oss, oavsett kön, könsidentitet och uttryck, ålder, sexuell läggning, funktionsnedsättning, religion eller etnisk tillhörighet. 

Sista ansökningsdatum

24 april

Ort

Stockholm

Kontaktpersoner

Jacob Jacobsson, enhetschef

Tfn: 08-519 548 75

Malin Sahlstedt, konservator

Tfn: 08-519 548 73