5 saker som kan sänka din lön

Se upp för fällorna som kan påverka din löneutveckling negativt. Reducerad arbetstid, resultatlön eller föräldraledighet är exempel på fallgropar att se upp med.

Se upp för fällorna som kan påverka din lönutveckling negativt. Om du är orolig för vilka effekter till exempel reducerad arbetstid eller resultatlön får för dig – kontakta DIK:s medlemsservice.

 1. Föräldraledighet
  Föräldraledighet ska inte påverka din löneutveckling negativt. Som föräldraledig omfattas du av lönerevisionen precis som andra anställda. Du ska inte nöja dig med att få en lön tilldelad utan motivering. Boka därför in ett lönesamtal med din chef!

 2. Deltidsarbete
  Om du arbetar deltid är det viktigt att du inte i realiteten arbetar heltid men bara får betalt för deltid! Det är särskilt viktigt att du diskuterar reducerad arbetsbörda om du har en heltidstjänst men går ner på deltid när du till exempel kommer tillbaka från föräldraledighet.

 3. Övertid
  Det förekommer att man avtalar bort sin rätt till övertidskompensation mot högre lön eller extra semesterdagar. Om detta gäller dig måste du tänka på att kompensationen ska stå i rimlig proportion till hur mycket du arbetar övertid. Det behövs inte mer än 25-30 timmar övertid per år för att tjäna in en extra semestervecka!

 4. Resultatlön
  Resultatlön kan vara ett bra sätt att öka dina inkomster. Den ska komplettera den fasta grundlönen och får inte kopplas samman med denna. Då riskerar man att få en negativ löneutveckling för individen eller medlemskollektivet. Det är också viktigt att resultatet för gruppen, avdelningen eller individen är objektivt mätbart och kan mätas mot uppsatta mål.

 5. Tillförordnad tjänst
  Om du går in och vikarierar på en högre befattning än din ordinarie – se till att även lönen för din ursprungliga tjänst omförhandlas regelbundet, alternativt att ni kommer överens om att omförhandla grundlönen till en rimlig nivå vid vikariatets slut.

Som medlem ingår ett personligt samtal med vår löneexpert. Det bokar du här. Inte medlem? Bli medlem här.