Ingångslön för dig inom kultur, kommunikation och reklam

Den ingångslön du får på ditt första jobb är viktig. Inte minst för att du ska känna värdet av din kompetens. Därför har DIK tydliga riktlinjer för vad som är en bra lönenivå att börja på.

För att du som är ny på arbetsmarknaden ska få en bra start lönemässigt, har DIK tagit fram en officiell lönerekommendation. Det är DIK:s förbundsstyrelse som beslutar nivån på rekommendationen.

Syfte och riktlinjer för lönerekommendationen

Den rekommenderade ingångslönen är inget som regleras i avtal, utan ett politiskt beslut av DIK:s förbundsstyrelse. Syftet är att driva upp ingångslönerna och ge skjuts för hela yrkeskårens löneutveckling.

Den nivå som DIK:s förbundsstyrelse väljer att lägga rekommendationen på ska vara på en nivå som de flesta inte kan nå vid inträdet på arbetsmarknaden och kommer därigenom att påverka lönerna uppåt.

DIK rekommenderar 30 000 kronor/månad
DIK rekommenderar en ingångslön på 30 000 kronor i månaden. Rekommendationen gäller för dig som är DIK-medlem och har fått ditt första jobb efter avslutade studier, oavsett arbetsmarknadssektor och oavsett yrke. Den rekommenderade nivån beslutades 2018 och gäller tills vidare.

Ingångsnivån bygger på statistik

DIK:s rekommendation för ingångslön är baserad på DIK:s egen lönestatistik som vi sammanställer varje höst. Statistiken samlas in genom en enkät till alla yrkesverksamma DIK-medlemmar. Ur de svarande sorteras de medlemmar ut som angivit att de tagit examen innevarande år.

Bland de nyutexaminerade från senaste enkäten (hösten 2017), har 25 procent en lön på 30 000 kronor i månaden eller högre. Därför är DIK:s rekommendation för ingångslön tillsvidare 30 000 kronor i månaden.

Rekommendationen gäller alla DIK:s yrkesområden

DIK:s rekommendation för ingångslön gäller för alla slags kvalificerade jobb inom DIK:s yrkesområden. Exempel är arkivarietjänster, bibliotekarietjänster, arkeologtjänster, kommunikatörstjänster och musei- och kulturmiljötjänster. Den gäller däremot inte för assistenttjänster och andra mindre kvalificerade jobb.

Vill du ha råd runt din första anställning?

Vi på DIK kan hjälpa dig så att anställningsvillkoren för ditt första arbete blir rätt –  och ge dig råd runt allt från anställningsform till lön och dina arbetstider. Kontakta DIK:s medlemsservice för personlig rådgivning – där får du alltid svar från fackliga experter eller boka ett personligt samtal med vår löneexpert. Välkommen att höra av dig.