Löne- och utvecklingssamtal – så förbereder du dig

Lönesamtal och utvecklingssamtal är inte samma sak. De kompletterar varandra och båda samtalen behövs för att du ska kunna göra ett bra jobb och få rätt ersättning för din insats.

Som DIK-medlem har du rätt till dialog med lönesättande chef om din lön, dina arbetsuppgifter och din utveckling på arbetsplatsen. Både lönesamtal och utvecklingssamtal ska hållas kontinuerligt och minst en gång om året. Att ha båda samtalen vid samma tillfälle är inte en bra idé, eftersom det är många frågor som ska diskuteras.

Utvecklingssamtalet – om din kompetens och insats

Utvecklingssamtalet ska handla om hur din kompetens och dina arbetsuppgifter behöver utvecklas, för att du ska kunna uppnå målen och utveckla verksamheten. Här kan du och din arbetsgivare till exempel diskutera:

  • Vilka är målen?
  • Vilka krav ställs i ditt arbete?
  • Vilka krav ställs på din arbetsprestation?
  • Vilka resultat har du uppnått?
  • Stämmer resultaten överens med kraven och målen?
  • Har du mer kvalificerade uppgifter eller ökat ansvar?
  • Har du ökat din kompetens inom ditt specialområde?
  • På vilket sätt har dina prestationer bidragit till förbättringar i verksamheten?
  • På vilket sätt har dina insatser bidragit till att ni har nått målen för verksamheten?

Din lön ska vara baserad på hur stor betydelse ditt arbete har för verksamhetens utveckling och måluppfyllelse. 

Lönesamtalet – om ersättningen för din insats

Utvecklingssamtalet och vad det mynnar ut i, är av stor vikt när det är dags att diskutera din lön. I utvecklingssamtalet läggs arbetsgivarens beställning, det vill säga vad det är du ska utföra och uppnå i din tjänst. I lönesamtalet diskuteras leveransen, det vill säga prestationen utifrån satta mål. Din lön ska vara baserad på hur stor betydelse ditt arbete har för verksamhetens utveckling och måluppfyllelse. Den ska spegla din kompetens, dina prestationer och ditt engagemang.

I lönesamtalet har du och din chef en dialog om arbetsgivarens förslag till löneökning. Resultatet av ditt arbete ska vägas mot de uppsatta målen och din insats värderas. Det är grundläggande att chefen kan tydliggöra varför du har just den lön du har och skälen till den förändring som föreslås.

Vad är en rimlig lön?
Att förbereda dig för ditt lönesamtal är A och O för att du ska lyckas. Ta en titt på vad andra tjänar – DIK erbjuder statistik för många yrkeskategorier inom kommunikation och kultur. Vill du ha personliga råd inför samtal med lönesättande chef? Boka tid med vår löneexpert här.

Så löneförhandlar DIK åt dig

Om ditt företag omfattas av ett kollektivavtal, förhandlar DIK om lön för din räkning. Det sker på både central och lokal nivå.

Centrala löneavtal

I avtalsrörelsen kommer arbetsgivarorganisationer överens med de fackliga motparterna om processlöneavtal, hur lönerevisionen ska gå till på lokal nivå. Inga överenskommelser görs alltså om vilken lön någon individ ska ha. I förhandlingarna samarbetar DIK alltid med andra Sacoförbund.

Lokal lönerevision

I den lokala lönerevisionen diskuterar den lokala fackliga föreningen, med arbetsgivaren om förutsättningarna för årets lönerevision, hur processen ska gå till och vad man vill uppnå. Vad just du får i lön bestäms sedan i dialog mellan dig och din närmaste chef. Den lokala fackliga organisationen kontrollerar därefter att allt har gått rätt till.