Så jobbar DIK för att höja din lön

På DIK jobbar vi varje dag för att du och andra medlemmar ska få så bra löneutveckling som möjligt. Vi jobbar både kortsiktigt och långsiktigt. På samhällsnivå och på individnivå. Här berättar vi mer om det arbete vi kan göra tack vare din och andras medlemsavgifter.

Lönestatistik

Som medlem kan du söka i Sveriges största databas för akademikerlöner – Saco lönesök. Du når tjänsten via Mina sidor och bygger på löneuppgifter från 300 000 personer. Den ger dig unik yrkesspecifik lönestatistik så att du enkelt kan jämföra din lön med andras, och ha ett gediget underlag inför ditt lönesamtal.

Det här kan du göra i Saco lönesök:

  • Se lönenivån och lönespridningen för olika åldrar, yrken, befattningar, examensår, utbildningar, sektorer och län.
  • Jämföra din lön med kollegor och andra akademiker.
  • Studera ingångslöner och löneutveckling för olika yrken.
  • Skräddarsy statistik utifrån dina behov.
  • Spara eller skriva ut tabeller och diagram.

Lönerådgivning

Som medlem i DIK kan du boka ett personligt samtal med någon av våra löneexperter. De hjälper dig förstå vad du är värd för din arbetsgivare och ge dig en bild av vad du bidrar med i relation till verksamhetens mål och de uppgifter som satts upp för dig. Detta för att du ska kunna få bästa möjliga löneutveckling, både på kort sikt och längre fram. När du bokar tid, ange gärna följande i kommentarsfältet:

  • nuvarande arbetsgivare
  • nuvarande befattning
  • eventuellt examensår
  • ifall samtalet ska handla om lönesamtal eller nytt jobb och därmed ny lön.

Samhällspolitiskt arbete

DIK rekommenderar en ingångslön på 30 000 kronor i månaden. Rekommendationen gäller för dig som är DIK-medlem och har fått ditt första jobb efter avslutade studier, oavsett arbetsmarknadssektor och oavsett yrke. Den rekommenderade ingångslönen är inget som regleras i avtal, utan ett politiskt beslut av DIK:s förbundsstyrelse. Syftet är att driva upp ingångslönerna och ge skjuts för hela yrkeskårens löneutveckling. Den nivå som DIK:s förbundsstyrelse väljer att lägga rekommendationen på ska vara på en nivå som de flesta inte kan nå vid inträdet på arbetsmarknaden och kommer därigenom att påverka lönerna uppåt.

DIK:s rekommendation för ingångslön är baserad på den lönestatistik som vi sammanställer varje höst. Siffrorna visar att DIK:s medlemsgrupper haft en god löneutveckling de senaste åren och därför valde DIK 2018 att höja den rekommenderade ingångslönen för medlemmarna från 29 000 till 30 000. Detta eftersom 25 procent av de nyutexaminerade förra året hade en lön på 30 000 kronor i månaden eller högre.

Vi hjälper dig förstå vad du är värd för din arbetsgivare.

Tidigare rekommendationer (till och med 2016) har baserats på 90:e percentilen, det vill säga att 10 procent av våra medlemmar har den rekommenderade lönen. Det betyder att även om den nya siffran baseras på en större del av våra medlemmars löner, så landar man ändå på en högre siffra. Detta tyder på att DIK-medlemmarnas löner höjts i snabbare takt än de generella reallöneökningarna. En mycket god nyhet, för våra medlemsgrupper!

Ojämställda löner

DIK:s årliga lönestatistik visar på fortsatt ojämställdhet mellan könen. Medellönen för kvinnor låg 2018 på 36 260 kr medan männen tjänade i genomsnitt 37 602 kr. 

Vad gäller utvecklingen från 2017 har kvinnorna i snitt ökat sina löner med 3,9 procent, vilket är något mer än de 3,8 procent männen har i löneutveckling. Räknat i kronor blir det dock ändå mer i männens plånböcker eftersom deras löner redan är högre. Männen har i genomsnitt fått 1 381 kr mer i lön under 2018 än året innan, samma siffra för kvinnor är 1 360 kr.

Och trots att skillnaden procentuellt har minskat, så kvarstår en löneskillnad mellan kvinnor och män på 1 342 kronor i månaden. Sett över tid står utvecklingen i princip still; i nuvarande takt kommer vi aldrig att få uppleva jämställdhet mellan könen lönemässigt. Johanna Alm Dahlin, tf samhällspolitisk chef på DIK är oroad över det fortsatt stora lönegapet.

– På ett år blir det över 16 000 kronor i skillnad. Det påverkar förstås kvinnors ekonomi på kort och lång sikt, och leder bland annat till lägre pension.

Löneskillnaden mellan könen påverkar kvinnors ekonomi på kort och lång sikt, och leder bland annat till lägre pension.

DIK jobbar för att minska lönegapet mellan kvinnor och män. Lön ska sättas efter arbetets krav, inte efter kön. Alla arbetsgivare är enligt lag skyldiga att varje år både kartlägga och åtgärda löneskillnader mellan kvinnor och män. Mot bakgrund av att lagen efterlevs dåligt ser DIK att Diskrimineringsombudsmannens tillsyn måste skärpas. De arbetsgivare som bryter mot kraven ska få kännbara sanktioner.

En viktig faktor för att nå jämställda löner är också ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen som i sig kan leda till en jämnare fördelning av ansvaret för barn och obetalt hemarbete. DIK driver därför krav på en tredelad föräldraförsäkring.