Olika anställningsformer

I grunden betyder en anställning att du utför ett jobb som du får betalt för. Men det finns olika anställningsformer. Här kan du läsa om några av de vanligaste.

Hur din anställning ser ut ska framgå av ditt anställningsavtal. Om din arbetsgivare har kollektivavtal får anställningsavtalet inte innehålla något som strider mot det. Saknas kollektivavtal måste arbetsgivaren följa de regler som finns i lagen om anställningsskydd (LAS).

Tillsvidareanställning

En anställning ska i första hand gälla tillsvidare, det som brukar kallas för fast anställning. Då löper din anställning på utan slutdatum. Man kan säga att det är motsatsen till en tidsbegränsad anställning. En tillsvidareanställning kan bara upphöra genom uppsägning från din arbetsgivare eller från dig som arbetstagare.

En anställning ska i första hand gälla tillsvidare, så kallad fast anställning. Då löper din anställning på utan slutdatum.

Deltidsanställning

Du har rätt att arbeta deltid exempelvis när du vill vara föräldraledig eller studera. Då är din arbetstid mindre än 100 procent.

Om din arbetsgivare planerar att nyanställa ska du som arbetar deltid först bli erbjuden att gå upp till heltid. Om du är intresserad av att gå upp i tid bör du därför skriftligen anmäla det till din arbetsgivare. Förutsättningen för att du ska ha rätt att gå upp i tid är att det löser din arbetsgivares behov av arbetskraft och att behoven gäller den enhet där du är anställd. Finns det fler deltidsarbetande på din arbetsplats som vill gå upp i arbetstid, har den som arbetat längst tid företräde.

Om du arbetar deltid är det bra att tänka på att arbetstiden påverkar hur mycket du tjänar in i pension.

Provanställning
En arbetsgivare kan välja att provanställa dig för en tjänst, till exempel om det är osäkert hur väl du passar för tjänsten eller om ekonomin finns att behålla dig. Men många arbetsgivare provanställer regelmässigt utan egentlig anledning. Tänk därför på att du ofta kan förhandla bort provanställning i ditt anställningskontrakt.

En provanställning får som regel inte vara längre än 6 månader, men det finns kollektivavtal som tillåter undantag. Under provanställningen kan din arbetsgivare avbryta anställningen med två veckors varsel utan att ange skäl. Kanske får du gå på dagen, men du har fortfarande rätt till två veckors lön. Väljer du själv att avsluta provanställningen gäller i princip ingen uppsägningstid.

Om provanställningen fullföljs övergår anställningen automatiskt till en tillsvidareanställning, en så kallad "fast" anställning, om inget annat är överenskommet.

Visstidsanställning

Under vissa omständigheter är det tillåtet med visstidsanställningar, det vill säga tidsbegränsade anställningar. Det kan till exempel handla om en allmän visstidsanställning, ett vikariat, en projektanställning eller en provanställning. Även anställningar för personer som är fyllda 67 år får vara tidsbegränsade.

Allmän visstidsanställning
Om en arbetsgivare har en arbetstopp eller ett projekt som kräver extra resurser kan du få en så kallad allmän visstidsanställning. Arbetsgivaren behöver dock inte uppge några särskilda skäl till tidsbegränsningen. Du får ha en allmän visstidsanställning under högst två år under en femårsperiod. Går anställningen över denna tidsgräns övergår den till en tillsvidareanställning.

Vikariat
Ett vikariat är en anställning där du arbetar tillfälligt, som ersättare för en eller flera andra personer – till exempel om någon på arbetsplatsen är tjänstledig. Du kan också bli tillsatt som vikarie i väntan på att en ordinarie medarbetare anställs. Har du haft ett vikariat på en arbetsplats i mer än två år under de senaste fem åren övergår din anställning till en tillsvidareanställning.

Information om lagen om anställningsskydd hos Notisum.

Är du osäker på dina anställningsvillkor?
Du kan alltid kontakta oss för råd innan du skriver på ditt anställningsavtal. Vi hjälper dig också om din arbetsgivare bryter mot reglerna. Prata i första hand med den person som är förtroendevald på din arbetsplats. Han eller hon kan ge dig stöd och hjälpa förhandla för din räkning vid behov.