Dina arbetstider styrs av lagar och avtal

Hur mycket och när du arbetar styrs av lagar, kollektivavtal och ibland också ditt egna anställningsavtal. Reglerna kan variera beroende på var du arbetar. Vi vet vad som gäller.

Arbetstid regleras av arbetstidslagen. Den kan kompletteras och även ersättas av kollektivavtal, som reglerar din arbetstid mer i detalj. Om din arbetsgivare saknar kollektivavtal är det arbetstidslagen och ditt individuella anställningsavtal som reglerar vilken arbetstid som gäller för just dig.

Har du frågor om dina arbetstider?
Medlemsservice kan svara på dina frågor om vilka rättigheter och skyldigheter du har gällande arbetstid. Välkommen att höra av dig

För dig som jobbar statligt

För dig som är anställd i statlig sektor gäller det så kallade Villkorsavtal-T istället för arbetstidslagen, när det handlar om arbetstid och ersättning för den.

Om du arbetar heltid och normalt har din ordinarie arbetstid förlagd till måndag–fredag, är den genomsnittliga ordinarie veckoarbetstiden 39 timmar och 45 minuter. Finns det ett lokalt kollektivavtal kan särskilda regler gälla just där du arbetar. Du och din arbetsgivare kan även göra en enskild skriftlig överenskommelse om din arbetstid.

Är du anställd vid universitet, högskola eller annan statlig skola finns särskilda bestämmelser om arbetstid. På många arbetsplatser har flexibel arbetstid införts. Det betyder att du har rätt att inom vissa ramar själv bestämma när arbetsdagen ska börja och sluta.

För dig som jobbar inom kommun och landsting

Arbetar du inom kommunal eller landstingskommunal sektor bestäms din arbetstid av kollektivavtal (Allmänna Bestämmelser, AB). Är du heltidsanställd är arbetstiden normalt 40 timmar per helgfri vecka, med lediga lördagar och söndagar. Arbetar du på söndagar och helgdagar har du istället schemalagd tjänstgöring med i genomsnitt 38 1/4 timmar per vecka eller 153 timmar på en fyraveckorsperiod med nio fridagar. Finns det ett lokalt kollektivavtal kan särskilda regler gälla just där du arbetar

På många arbetsplatser har flexibel arbetstid införts. Det betyder att du har rätt att inom vissa ramar själv bestämma när arbetsdagen ska börja och sluta.

För dig som jobbar inom enskild eller privat sektor

Om din arbetsgivarehar kollektivavtal regleras din arbetstid i detta. Saknar arbetsgivaren kollektivavtal regleras arbetstiden av arbetstidslagen.

Som anställd kan du ha avtal med din arbetsgivare som ger andra regler. Det kan också hända att din arbetsgivare och Akademikerföreningen har särskilda överenskommelser, till exempel när det gäller övertid.

Information om arbetstidslagen hos Notisum