När du arbetar tjänar du in pension

Hur mycket pengar du får när du slutar arbeta och går i pension påverkas av val du gör idag. Därför är det viktigt att känna till hur pensionssystemet fungerar och vad du själv kan göra för att få pensionen att växa.

Pensionen kanske inte är något du tänker på när du är mitt i karriären. Men faktum är att det är nu du verkligen har möjlighet att påverka. Om du har tjänstepension eller inte har stor betydelse, men det finns också andra delar i pensionen.

Din pension består av flera delar

Den pension du får i slutänden kan komma från olika håll:

Allmän pension

Allmän pension betalas av staten. Denna del av din pension baseras på inkomster du betalar skatt för, oavsett om det är lön eller till exempel föräldrapenning. Den allmänna pensionen består i sin tur av två delar: Inkomstpension och premiepension. För premiepensionen kan du själv välja hur pengarna ska placeras.

Saknar din arbetsgivare kollektivavtal riskerar du att gå miste om tjänstepensionen.

Tjänstepensionen

Tjänstepension är pension som din arbetsgivare betalar. Många, men långt ifrån alla har denna förmån i sin anställning. Om din arbetsgivare har kollektivavtal avgörs storleken på din tjänstepension av vad som förhandlats fram i avtalet. I kollektivavtalet regleras också vilka olika valmöjligheter du själv har för hur din tjänstepension ska placeras.

Saknar din arbetsgivare kollektivavtal riskerar du att gå miste om tjänstepensionen och därmed få sämre pension. Då är det viktigt att du själv förhandlar om tjänstepension med din arbetsgivare. Var försiktig med att växla lön mot tjänstepension eftersom det kan påverka den allmänna pensionen negativt. Kontakta DIK:s medlemsservice för mer information om din arbetsgivare erbjuder dig att löneväxla till pension.

Tjänstepensionen kommer att vara en stor del av din framtida pension och är därför viktig. Har du haft flera olika arbetsgivare kan du få tjänstepension från flera olika tjänstepensionsbolag.

Eget pensionssparande

För att du ska få en bra pension när du slutar arbeta behöver du också spara på egen hand. De allra flesta banker och försäkringsbolag har något att erbjuda när det gäller ett privat pensionssparande. De kan också ge dig råd runt vilken sparform som passar just dig.

Saknar din arbetsgivare kollektivavtal riskerar du att gå miste om tjänstepensionen. Då är eget sparande extra viktigt.

Förmånsbestämd och premiebestämd pension

Det finns två typer av pension: Förmånsbestämd och premiebestämd.

Med förmånsbestämd pension menas att du redan från början är garanterad en viss andel av din slutlön i pension. Förmånsbestämd pension förekommer framför allt inom vissa kollektivavtalade tjänstepensionsplaner. Även det gamla allmänna pensionssystemet, som bara berör dig som är född 1953 eller tidigare, byggde på förmånsbestämda pensioner.

Med premiebestämd pension, eller avgiftsbestämd pension, menas att du på förhand vet hur stor avsättning som betalas in till pensionen, men att du inte vet på förhand hur stor din pension blir. Istället bestäms den av avkastningen på dina inbetalade pensionspengar – premien.

Premiebestämd pension finns inom den allmänna pensionen och inom tjänstepension. Allt privat sparande är också premiebestämt.

Så får du mer i pension

Det finns flera sätt att påverka din pensions storlek. Ett är att själv aktivt välja placering för de delar där du har möjlighet – för din premiepension och din tjänstepension. Då är det särskilt viktigt att uppmärksamma de avgifter som tas ut för förvaltningen av pensionspengarna. Ett annat sätt är att börja spara i god tid på egen hand. Kom ihåg att många små belopp kan växa sig stora med åren.

Din allmänna pension och din tjänstepension påverkas av hur mycket du tjänar och av hur mycket du arbetar. Om du till exempel går ner i arbetstid eller är föräldraledig påverkas din inkomst och kanske också din pension. Ett gott råd är att ta reda på vad som gäller för dig och hur du kan kompensera det på andra sätt.

Information om pensionssystemet på Pensionsmyndighetens webbplats

PTK:s rådgivningstjänst, för dig i privat sektor

Överblicka din pension på minpension.se