Semester och ledighet från arbetet

Semester är en förmån som gäller alla anställda enligt lag och som ger dig rätt att vara ledig med betalning. Du har också rätt att ta ledigt om du vill studera.

Hur bra du än trivs på jobbet behöver du semester ibland. Alla har rätt att vara lediga, men exakt vad som gäller för dig beror på om din arbetsgivare har kollektivavtal och vad som framgår av ditt anställningsavtal med din arbetsgivare.

Semesterlagen ger rätt till betald semester

Du ska enligt lag ha minst 25 dagars semester på ett år. Detta bestäms av semesterlagen. Har din arbetsgivare kollektivavtal kan de allmänna villkoren i avtalet komplettera semesterlagen. Semesterlagen och kollektivavtalen skiljer mellan obetald och betald semester. För att du ska ha rätt till betald semester måste du ha tjänat in den, om du inte får så kallad förskottssemester.

Vissa regler i semesterlagen är tvingade medan andra kan ersättas med avtal. Många kollektivavtal ger rätt till längre semester. Även om din arbetsgivare saknar kollektivavtal kan du komma överens om längre semester än vad som gäller enligt semesterlagen. Avtal som ger sämre förmåner än semesterlagens är ogiltiga.

Hur mycket semester just du har och din möjlighet att ta ut förskottssemester bör alltid framgå av ditt anställningsavtal.

När du är ledig får du semesterlön

Under den ledighet din anställning ger dig rätt till, har du semesterlön. Den består av din vanliga lön plus ett semestertillägg om 0,43 procent av månadslönen. Omfattas du av kollektivavtal är ditt semestertillägg oftast högre.

Du har rätt till semesterlön även om du arbetar en kortare period, till exempel om du sommarjobbar. Om du inte tar ut någon semester har du rätt att få ut din semesterlön i pengar. Detta kallas semesterersättning. Hur stor denna ersättning är varierar beroende på om du arbetar i privat eller offentlig sektor, men du kan räkna med ungefär tolv procent av din lön.

Du har rätt att vara ledig för studier

Enligt studieledighetslagen har du rätt att vara ledig för studier. Det gäller om du varit anställd på din arbetsplats de senaste sex månaderna eller tolv månader under de senaste två åren. Om företaget har bytt ägare eller du har arbetat på olika företag inom samma koncern, kan du få tillgodoräkna dig den tiden. Vid fackliga studier finns inga krav på anställningstid.

Information om semesterlagen hos Notisum

Information om studieledighetslagen hos Notisum

Har du frågor om semester och ledighet?
Medlemsservice vet allt om vad lagen säger. De kan svara på vad som gäller just för dig och din anställning. Välkommen att kontakta oss.